Positive Behaviour Support (PBS)

Samenwijs De Vlinderakker kijkt op een positieve manier naar gedrag van kinderen en medewerkers.

Hiervoor hebben wij 4 kernwaarden beschreven die wij in onze onderwijskundige visie uitdragen.

Lees meer

Spelend leren

Op de Vlinderakker vinden wij spelend leren belangrijk voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. 
Wij werken hierbij vanuit doelen en we laten de doelen aansluiten bij de belevingswereld en het thema waarmee de leerlingen op dat moment aan het werk zijn.

Lees meer

Gepersonaliseerd leren

Op Samenwijs de Vlinderakker willen wij bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, de kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

Lees meer