• devlinderakker-drone-home-12bec646 Stichting Samenwijs | Onderwijs

Onze locatie, midden in het dorp Biest-Houtakker, is een inspirerende plek en een broedplaats, waar kinderen gevormd en voorbereid worden op de toekomst. Een locatie waar we van betekenis zijn voor kinderen, ouders en alle andere partners om zo samen verbinding te maken met de wereld om ons heen.

Samenwijs De Vlinderakker biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. In het schooljaar 2019/2020 zijn 102 kinderen van 4 tot 12 jaar gestart op het onderwijs van Samenwijs De Vlinderakker. Op De Vlinderakker zijn in totaal voor onderwijs 13 medewerkers en voor opvang 6 medewerkers werkzaam. Als gevolg van de schoolgrootte werken we bijna altijd met combinatiegroepen. We streven er naar, om indien nodig, twee aansluitende leerjaren bij elkaar te groeperen. Per jaar wordt bekeken wat de beste combinatiemogelijkheden zijn, waarbij het leerlingenaantal per groep en de meest optimale onderwijssituatie richtinggevend zijn.

U kunt school bereiken per mail info.vlinderakker@stichtingsamenwijs.nl of telefonisch 013-5051400

Brabants Verkeersveiligheid Label

De Vlinderakker speelt op ‘SEEF’ en heeft daarom het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL)

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra geeft aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders betrokken bij verkeerseducatie.De Vlinderakker is sinds 2010 in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheid Label: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Biest-Houtakker voor onze kinderen.” 

 

20220903_095536-8bfebce6 Stichting Samenwijs | Onderwijs
20220903_095555-a91129ee Stichting Samenwijs | Onderwijs
20220903_095620-e480e234 Stichting Samenwijs | Onderwijs
20220903_095813-83da15ea Stichting Samenwijs | Onderwijs
tekening-vlinderakker-0790c49c Stichting Samenwijs | Onderwijs