Onze locatie, midden in het dorp Biest-Houtakker, is een inspirerende plek en een broedplaats, waar kinderen gevormd en voorbereid worden op de toekomst. Een locatie waar we van betekenis zijn voor kinderen, ouders en alle andere partners om zo samen verbinding te maken met de wereld om ons heen.

Kindcentrum De Vlinderakker biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. 

U kunt school bereiken per mail info.vlinderakker@stichtingsamenwijs.nl of telefonisch 013-5051400

Brabants Verkeersveiligheid Label

De Vlinderakker speelt op ‘SEEF’ en heeft daarom het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra geeft aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders betrokken bij verkeerseducatie.De Vlinderakker is sinds 2010 in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheid Label: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Biest-Houtakker voor onze kinderen.”