Samenwerken - Veiligheid - Respect - Verantwoordelijkheid

Vier kernwaarden omvatten elk een aantal waarden die De Vlinderakker als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers in de organisatie worden gestimuleerd om vanuit deze 4 kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van onze organisatie als geheel.

Doelmatiger onderwijs

De Vlinderakker heeft een inspirerend plusconcept, dat iets toevoegt aan de uitstraling en de kwaliteit van de school. Werken met een leerlijn zelfstandigheid, taakwerk en een leerplein is voor De Vlinderakker een onderwijsvorm die bijdraagt aan doelmatiger onderwijs. We werken vanuit leer-ontwikkelingslijnen, waarbij we de leerlingen zelf regie geven en het eigenaarschap willen bevorderen. Dit vraagt om een volgende stap; van instructie-verwerking-taakwerk, naar instructie-taakwerk.