Onze locatie, midden in het dorp Biest-Houtakker, is een inspirerende plek en een broedplaats, waar kinderen gevormd en voorbereid worden op de toekomst. Een locatie waar we van betekenis zijn voor kinderen, ouders en alle andere partners om zo samen verbinding te maken met de wereld om ons heen.

Samenwijs De Vlinderakker biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. In het schooljaar 2019/2020 zijn 102 kinderen van 4 tot 12 jaar gestart op het onderwijs van Samenwijs De Vlinderakker. Op De Vlinderakker zijn in totaal voor onderwijs 13 medewerkers en voor opvang 6 medewerkers werkzaam. Als gevolg van de schoolgrootte werken we bijna altijd met combinatiegroepen. We streven er naar, om indien nodig, twee aansluitende leerjaren bij elkaar te groeperen. Per jaar wordt bekeken wat de beste combinatiemogelijkheden zijn, waarbij het leerlingenaantal per groep en de meest optimale onderwijssituatie richtinggevend zijn.

U kunt school bereiken per mail info.vlinderakker@stichtingsamenwijs.nl of telefonisch 013-5051400