Locatiegegevens Onderwijs

Biestsestraat 38
5084 HG Biest-Houtakker
T. 013-5051400
E. info.vlinderakker@stichtingsamenwijs.nl
Contactpersoon: Lonneke Huls (directeur)

De school

Op onze school besteden we de leertijd effectief, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen.

We proberen verlies van leertijd te voorkomen, door:
1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland
4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster
5. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs. We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. In de klassen wordt gewerkt met Taakwerk, waarbij sprake is van een opbouwende lijn met betrekking tot de hoeveelheid werk, de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen. Dit Taakwerk zal naast een algemeen gedeelte sterk afgestemd worden op de individuele behoefte van ieder kind. Om aan deze behoeften te kunnen voldoen werken we met een leerplein.