Contactmomenten

Groep 1 t/m 8 heeft de volgende schooltijden:

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag  8.45 uur - 14.45 uur
Woensdag 8.45 uur – 12.30 uur

Alle ouders/verzorgers ontvangen om de 14 dagen een digitale nieuwsbrief met kalender. Een informatiemap met post ed. wordt elke donderdag mee naar huis gegeven aan de kinderen. Gedurende het schooljaar zijn er diverse ouderavonden gepland. De data van de algemene ouderavonden per groep, de oudergesprekken en een informatieavond voor de ouders van de schoolverlaters kunt u terug vinden op de jaarkalender.

Rapporten
Met de rapporten informeren we u goed en duidelijk over de ontwikkeling van uw kind. Uw kind ontvangt 2 rapporten per schooljaar (1e rapport  februari en 2e rapport juni). De exacte data staan vermeld op de jaarkalender. Elke leerling krijgt voor thuis een opbergmap waar de rapporten in bewaard kunnen blijven.