Opvang De Vlinderakker

Samenwijs De Vlinderakker is het centrum waar het kind met plezier komt. Het aanbod is afwisselend en gericht op een brede ontwikkeling. Het Samenwijscentrum is de spil van opvang, onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Als één van de koplopers in Nederland biedt Samenwijs als organisatie 'opvang en onderwijs' geïntegreerd aan. Als wij over kwaliteitszorg spreken denken we vanuit de maatschappelijke opdracht die wij voor kinderen hebben. Wij willen ons werk iedere dag een beetje beter doen. Daarom werken wij op De Vlinderakker met vooraf vastgestelde ontwikkel- en leerdoelen. De doorgaande ontwikkellijn van opvang naar onderwijs vraagt om aansluiting van de kwaliteitszorg en volgsystemen tussen opvang en onderwijs. Doel voor het komend schooljaar is het vasthouden en stimuleren van de onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten van de partners op het gebied van VVE (vroeg voorschoolse educatie).

Samenwijs Opvang is op alle werkdagen geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur en verzorgt naast de gehele dag opvang ook Voorschoolse (VSO),  en Buitenschoolse opvang (BSO).
De opvang is vóór schooltijd, na schooltijd en tijdens alle schoolvrije dagen en vakanties ook vijf dagen per week open!

Een inschrijfformulier kunt u vinden op deze website of u kunt deze ophalen bij Opvang De Vlinderakker en bij de administratie van de school. 

 U kunt de Opvang bereiken per mail opvang.vlinderakker@stichtingsamenwijs.nl of telefonisch 013-5052256

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum
De Vlinderakker.
Afspraak maken!