Opvang De Vlinderakker

Binnen Samenwijs De Vlinderakker werken Opvang en Onderwijs samen om kinderen van 0 tot einde basisschool binnen één gebouw te begeleiden, op te voeden en te laten leren. Wij werken toe naar één gezamenlijke pedagogische visie op normen, waarden en manieren van omgaan met elkaar. De peuterspeelzaal en de kinderopvang zijn sinds 1 januari 2015 samengegaan in één groep van 0 tot 4 jarigen.

Samenwijs Opvang is op alle werkdagen geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur en verzorgt naast de gehele dag opvang ook: Voorschoolse (VSO), Tussenschoolse (TSO) als Buitenschoolse opvang (BSO).
De Buitenschoolse opvang is vóór schooltijd, na schooltijd en tijdens alle schoolvrije dagen en vakanties ook vijf dagen per week open!

Een inschrijfformulier kunt u vinden op deze website of u kunt deze ophalen bij Opvang De Vlinderakker en bij de administratie van de school. 

 U kunt de Opvang bereiken per mail opvang.vlinderakker@stichtingsamenwijs.nl of telefonisch 013-5052256

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum
De Vlinderakker.
Afspraak maken!