Kinderdagverblijf/opvang

In dit kindcentrum stellen de basisschool en de kinderdagopvang zich als doel om uw kind zo te begeleiden en (spelenderwijs) te laten leren dat het een hele goede start kan maken op weg naar zijn toekomst. Opvang en onderwijs zoeken hierin zo veel mogelijk de samenwerking op. Het doel van integratie tussen opvang en onderwijs is om elk kind het maatwerk te bieden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op een goede positieve basis voor zijn eigen toekomst. Opvang en onderwijs werken vanuit één pedagogische en didactische visie. Een paar praktijk voorbeelden hiervan zijn het hanteren van dezelfde thema's binnen de opvang en de kleutergroep, schoolbrede vieringen waaraan opvang ook deelneemt en gezamenlijke hoeken ontwerpen binnen de thema's. 

De Vlinderakker Opvang biedt kinderdagopvang in een verticale groep (0-4-jarigen). Binnen deze verticale groep bieden wij ook peuteropvang vanaf 2 jaar. Zo leren de kinderen van en met elkaar. 

Ons kindcentrum biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Alle kinderen kunnen dagelijks terecht van 7.30 uur tot 18.30 uur (in overleg zijn aangepaste openingstijden mogelijk)!

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij
Kindcentrum De Vlinderakker.

Afspraak maken!