Oudervereniging

De oudervereniging is, net als de Medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen Samenwijs De Vlinderakker. In de Oudervereniging krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en het team over het organiseren van activiteiten op school waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt. “Een oudervereniging is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders/verzorgers”.

De Vlinderakker heeft een actieve oudervereniging. Deze groep ouders doen dit geheel vrijwillig. Opvang en Onderwijs zijn dan ook erg blij met zoveel betrokken vrijwilligers.

De belangrijkste doelstellingen en activiteiten van de oudervereniging zijn:
  • De belangen van kinderen en ouders behartigen
  • De contacten tussen ouders en team bevorderen
  • Meewerken van ouders op school en binnen opvang bevorderen
  • De ouders vertegenwoordigen bij team, locatieraad en andere instanties
  • Mede organiseren van allerlei activiteiten waaronder: de komst van de schoolfotograaf, het regelen van de wandelvierdaagse en allerlei vieringen
  • De schoolbijdrage beheren.

Van alle ouders wordt een bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder deze schoolbijdrage zijn activiteiten als: sint- en kerstviering, het schoolreisje, de schoolkrant, een Goed Doel actie, de sportdag, de ouderverenigingdag (laatste schoolweek) e.d. niet mogelijk.

De hoogte van de vrijwillige schoolbijdrage is € 25,00 per leerling per schooljaar. Het geld wordt via een machtiging geïnd door de penningmeester van de oudervereniging. De oudervereniging geeft jaarlijks aan waaraan het geld wordt besteed.

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en terug te vinden op de kalender. Op de vergaderingen wordt o.a. de voortgang in de voorbereiding van alle evenementen en activiteiten besproken. Namens het team neemt Sjané Hesselmans deel aan de vergaderingen. De oudervereniging bestaat uit de volgende leden: Noor van de Pas (voorzitter) - Lieke van de Loo (penningmeester) - Wendy Kuijpers - Madelon van Gorp- Marian van Dijck - Ester Vingerhoets -Yvonne Pistorius

De oudervereniging is een middel om mee te denken en te beslissen over het reilen en zeilen op de school van onze kinderen. De OV komt immers op voor de belangen van de kinderen en hun ouders.