Oudervereniging

Samenwijs de Vlinderakker Opvang & Onderwijs heeft ook een Oudervereniging. Deze Oudervereniging is een middel om mee te denken en te beslissen over het reilen en zeilen op de school van onze kinderen en net als de locatieraad komt ook de Oudervereniging op voor de belangen van de kinderen en hun ouders. Daarnaast helpt de Oudervereniging het team van Samenwijs de Vlinderakker met het organiseren en ondersteunen van (niet onderwijskundige) activiteiten en vieringen.

De belangrijkste doelstellingen en activiteiten van de oudervereniging zijn:

· De belangen van de kinderen en hun ouders behartigen;

· De contacten tussen de ouders en het team bevorderen;

· Bevorderen van de ouderbetrokkenheid op school en binnen de opvang;

· De ouders vertegenwoordigen bij team, locatieraad en andere instanties

· Mede organiseren van allerlei activiteiten waaronder: de komst van de schoolfotograaf, het regelen van de wandelvierdaagse en de sporttoernooien en allerlei vieringen en activiteiten op school;

· Ondersteunen van het team tijdens vieringen en activiteiten;

· De ouderbijdrage innen en beheren.

De Vlinderakker heeft een actieve oudervereniging. Deze groep ouders doet dit geheel vrijwillig. De oudervereniging vergadert ongeveer eens in de 6 weken. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Dat houdt in dat alle ouders aan mogen sluiten. U bent hier dus te allen tijde voor uitgenodigd. De data van de vergaderingen van de Oudervereniging zijn daarom ook terug te vinden op de schoolkalender.

Tijdens deze vergaderingen wordt o.a. de voortgang in de voorbereiding en de uitvoering van alle evenementen en activiteiten besproken en geëvalueerd. Daarnaast komen ook eventuele bijzonderheden vanuit Onderwijs en Opvang en ervaringen vanuit ouders aan bod.

Namens het team nemen Sjané Hesselmans (Onderwijs) en Brigitte Soetens (Opvang) deel aan de vergaderingen. De oudervereniging bestaat daarnaast uit de volgende ouders: Angela van Leeuwen (voorzitter) - Lieke van de Loo (penningmeester) - Marian van Dijck - Sanne Jongejan -Claudia van de Ven– Mirjam Siesling - Yvonne Liebregts – Romana Dingen

Naast de vergaderingen en de organisatie/voorbereiding wordt van de Oudervereniging-leden ook verwacht dat ze een helpende hand bieden tijdens vieringen en andere activiteiten.

Tot slot vraagt de Oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten waarvoor de school geen of onvoldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder deze ouderbijdrage zijn activiteiten als: Sinterklaas-, kerst- en carnavalsviering, educatieve uitstapjes, schoolreisje, goede doelen-actie, Koningsspelen, Ouderverenigingsdag (laatste schoolweek) e.d. niet mogelijk.

In de loop van het schooljaar ontvangt u van de Oudervereniging een berichtgeving hierover. De hoogte van de vrijwillige schoolbijdrage is € 25,00 per leerling per schooljaar. Het geld wordt, nadat u hiervoor een machtiging heeft afgegeven, geïnd door de penningmeester van de Oudervereniging. Dit bedrag van € 25,00 per leerling wordt als volgt besteed:
Educatieve uitstapjes € 8,00
Reservering schoolreisje € 7,00
Feesten en vieringen € 7,50
Bijdrage cadeautje leerkrachten € 1,00
Onvoorzien (bankkosten e.d.) € 1,50
--------------------------------------------------------------
Totaal € 25,00

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen of mocht u ons willen bereiken, kunt u één van de genoemde ouders benaderen of een e-mail sturen naar info.vlinderakker@stichtingsamenwijs.nl

Daarnaast: iedere ouder die een kind op Samenwijs de Vlinderakker heeft, kan lid worden van de Oudervereniging. Dus mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op!