20181025_115154 Stichting Samenwijs | Oudervereniging

Oudervereniging

De Vlinderakker Opvang & Onderwijs heeft een oudervereniging. Deze oudervereniging is een middel om mee te denken en te beslissen over het reilen en zeilen op de school van onze kinderen en komt op voor de belangen van de kinderen en hun ouders. Daarnaast helpt de oudervereniging het team van de Vlinderakker met het organiseren en ondersteunen van (niet onderwijskundige) activiteiten en vieringen.

De belangrijkste doelstellingen en activiteiten van de oudervereniging zijn:
· De belangen van de kinderen en hun ouders behartigen
· De contacten tussen de ouders en het team bevorderen
· Bevorderen van de ouderbetrokkenheid op school en binnen de opvang
· De ouders vertegenwoordigen bij team, locatieraad en andere instanties
· Mede organiseren van allerlei activiteiten waaronder de komst van de schoolfotograaf, het regelen van de wandelvierdaagse & sporttoernooien en allerlei vieringen op school
· Ondersteunen van het team tijdens vieringen en activiteiten
· De ouderbijdrage innen en beheren.
Vrijwillige ouderbijdrage
De oudervereniging vraagt voor alle leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten, waarvoor de school geen of onvoldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder deze ouderbijdrage zijn activiteiten als: Sinterklaas-, kerst- en carnavalsviering, educatieve uitstapjes, schoolreisje (vindt plaats 1 x per 4 jaar), Koningsspelen, ouderverenigingdag (laatste schoolweek) e.d. niet mogelijk.
De ouderbijdrage wordt geïnd in februari /maart. We zullen u hierover per brief informeren.

Hoogte ouderbijdrage
De hoogte van de schoolbijdrage is € 25,00 per leerling per schooljaar en wordt als volgt besteed:
Educatieve uitstapjes € 8,00
Reservering schoolreisje € 7,00
Feesten en vieringen € 7,50
Bijdrage cadeautje leerkrachten € 1,00
Onvoorzien (bankkosten e.d.) € 1,50
Totaal € 25,00
De oudervereniging van De Vlinderakker bestaat uit de volgende leden:
· Naomi Baselmans
· Brigitte Soetens
· Angela van Leeuwen
· Lieke van de Loo
· Sanne Jongejan
· Claudia van de Ven
· Loes Vromans
· Yvonne Liebregts
· Romana Dingen
De oudervereniging vergadert 6 x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar dus u bent welkom om aan te sluiten. De data van de vergaderingen staan vermeld op de schoolkalender. Mocht u interesse hebben om lid te worden, neem dan contact met ons op.
Voor vragen, ideeën of opmerkingen zijn wij te bereiken via één van de leden of via email: info.vlinderakker@stichtingsamenwijs.nl
Notulen vergaderingen oudervereniging
tekening-vlinderakker Stichting Samenwijs | Oudervereniging