Kindcentrum De Vlinderakker

Kindcentrum De Vlinderakker Opvang en Onderwijs schept een stimulerende en prikkelende omgeving waarin alle kinderen zich prettig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Vanuit deze veilige basis kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale kinderen/mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen.

Opvoeden is een begeleidingsproces van het kind tot volwassenheid en zelfstandigheid. Het is belangrijk om een stimulerende omgeving te bieden, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen in wisselwerking met zijn omgeving.

Onze pedagogische hoofddoelstelling is:  “Met elkaar ontwikkelen”                                                                            Kindcentrum De Vlinderakker Opvang en Onderwijs biedt alle kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun talenten onderkennen en benutten, en tegelijkertijd respect hebben voor de eigenheid van andere mensen, ook als die afwijkt van hun eigen waarden en normen.

Tijdens activiteiten slaan we dan ook de handen ineen, zodat de talenten van kinderen tot het hoogst haalbare worden ontwikkeld. Het zijn alle betrokken professionals die samen (kern)kwaliteiten en talenten bij de kinderen weten aan te boren en te ontwikkelen door inzet van coaching-, begeleiding- en communicatieve vaardigheden. Door het bundelen van krachten van ouders, professionals en de gemeenschap, kunnen we kinderen binnen Kindcentrum De Vlinderakker de mogelijkheid bieden om te anticiperen en door te groeien in hun eigen ontwikkeling en sociale omgeving.