• banner-home-4a41688a Stichting Samenwijs | Team

Team De Vlinderakker Opvang en Onderwijs

M-050-7003-232357a4 Stichting Samenwijs | Team
Lonneke Huls
Directeur
Werkdagen: ma-di-do
S-305194-7003-4c7b9dfc Stichting Samenwijs | Team

Katja Timmermans
Manager opvang
Werkdagen: ma-di-woe-do (om de week)

S-305194-7001-c8fd192f Stichting Samenwijs | Team

Sjané Hesselmans
Intern Begeleider
Werkdagen: ma-di-do

S-305194-7004-55af3e9f Stichting Samenwijs | Team

Naomi Baselmans
Leerkracht unit 1-2-3
Werkdagen: ma-di-wo

S-305194-7008-e280fc8a Stichting Samenwijs | Team

Barbara van Herwijnen
Leerkracht unit 1-2-3
Werkdagen: wo-do-vrij

S-305194-7005-635dae6c Stichting Samenwijs | Team

Bianca van de Wiel
Leerkracht unit 1-2-3
Werkdagen: ma-di-do

S-305194-7009-d4726c79 Stichting Samenwijs | Team

Jolanda Aarts
Leerkracht unit 4-5
Werkdagen: ma t/m vrij

S-305194-7002-7a890d0f Stichting Samenwijs | Team

Elise van Dingenen
Leerkracht unit 6-7-8
Werkdagen: di-do-vrij

S-305194-7013-86f7ade6 Stichting Samenwijs | Team

Evie van der Heijden
Leerkracht unit 6-7-8
Werkdagen: ma-di-woe

S-305194-7014-062a5f3f Stichting Samenwijs | Team

Esther Huijben  Leerkracht unit 6-7- 8 Werkdagen: ma t/m vrij                                                 

S-305194-7012-b0053d15 Stichting Samenwijs | Team

Diewertje Deltrap            Zij-instromer groep 6-7-8  Werkdagen: ma-di-woe

S-305194-7010-dde01cf3 Stichting Samenwijs | Team

Mirella van Cleef  Leerkrachtondersteuner  Werkdagen: ma-di-do 

S-305194-7007-0eb88f8a Stichting Samenwijs | Team

Tessa van Gestel    Onderwijsassistent    Werkdagen: di t/m vrij                                                                                        

M-050-7019-5a8bc5f8 Stichting Samenwijs | Team
Marjolein Naaijkens
Invalleerkracht
Werkdagen: ma-di-do-vrij
S-305194-7006-384a1f79 Stichting Samenwijs | Team

Lieke van de Schoot Pedagogisch medewerker  Werkdagen: ma t/m vrij

S-305194-70111-06503c21 Stichting Samenwijs | Team

Simone Vosters
Pedagogisch medewerker
Werkdagen: ma-di-do-vrij

M-050-7006-277821ae Stichting Samenwijs | Team

Anouk vd Meijdenberg
Pedagogisch medewerker
Werkdagen: do-vrij

S-305194-7015-30d8cfcc Stichting Samenwijs | Team

Brigitte Soetens
Pedagogisch medewerker
Werkdagen: ma-woe

M-050-7014-67a91d55 Stichting Samenwijs | Team

Anita Verhoeven
Pedagogisch medewerker
Werkdagen: ma-di-do-vrij

M-050-7002-62d6f7c1 Stichting Samenwijs | Team

Jack van der Aa
Conciërge
Werkdagen: ma-di-do-vrij (ochtend)

backgroundimage_vlinder-5da9b13e Stichting Samenwijs | Team

Mirabell Langenberg
Adm. medewerker
Werkdagen: do 

Tanja-Nijhuis-bc828193-4385c68d Stichting Samenwijs | Team

Tanja Nijhof
Begeleider Passend Onderwijs

tekening-vlinderakker-53ff7958 Stichting Samenwijs | Team