Workshops-blauw Stichting Samenwijs | Kindcentrum de Vliertuin
Workshops
vacature Stichting Samenwijs | Kindcentrum de Vliertuin
Vacatures
Contact-128 Stichting Samenwijs | Kindcentrum de Vliertuin
Contact
Search-Find-128 Stichting Samenwijs | Kindcentrum de Vliertuin
Zoeken
samenwijs Stichting Samenwijs | Kindcentrum de Vliertuin
Samenwijs

Kindcentrum de Vliertuin

Welkom op de pagina van kindcentrum de Vliertuin! Hier vindt u informatie over de kinderopvang (dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang) van ons kindcentrum. Voor meer informatie over het basisonderwijs, verwijzen we u graag door naar Skobos Vliertuin. Heeft u nog vragen of wilt u meer te weten komen? Wij staan u graag te woord! U bent ook van harte welkom voor een bezoek aan onze locaties.

Kijk ook eens op onze facebookpagina en instagrampagina!

De kinderopvang binnen kindcentrum de Vliertuin, bevindt zich op dit moment nog op twee verschillende locaties. Het kinderdagverblijf bevindt zich op sportpark de Klep. Daar bieden we dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en peuteropvang voor kinderen vanaf 2 jaar (voorheen heette deze opvangvorm peuterspeelzaal).  In de basisschool in Middelbeers is onze buitenschoolse opvang gehuisvest. Hier bieden wij voorschoolse en naschoolse opvang aan voor kinderen vanaf 4 jaar.
Samen met onze onderwijscollega’s, vormen we één team van kindcentrum de Vliertuin.

Missie en visie

Hier staan we voor!
Op ons kindcentrum ontwikkelen kinderen voor het leven. Verwonderen en ontdekken zijn onze uitgangspunten. Met een stevige basis leiden we onze kinderen op voor de toekomst, waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen. In onze mini-samenleving doen we samen, ervaren we samen en groeien we samen. De omgeving is onze inspiratie. We halen de wereld naar binnen en stappen de wereld in.

We doen het SAMEN.
In onze mini-samenleving is wederzijdse afhankelijkheid het fundament. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

We bieden VEILIGHEID in een omgeving, waar we leren van fouten maken.
Dit is het uitgangspunt voor onze relaties met anderen en de omgeving, de basis van ons kindcentrum.

Wij ontwikkelen DUURZAAM, gericht op de toekomst.
Vanuit verwonderen en ontdekken leren we een leven lang. We hebben oog voor gezondheid, vitaliteit en de wereld om ons heen.

We hebben oog voor TALENT.
De kinderen en het team krijgen alle mogelijkheden om het beste uit zichzelf te halen. We leren het elkaar zelf te doen en creëren succeservaringen.

Kinderdagverblijf en peuteropvang

Op het mooie sportpark de Klep, op de locatie waar het nieuwe kindcentrum gebouw gerealiseerd wordt, ligt het kinderdagverblijf.
Deze locatie heeft twee babygroepen, een dreumesgroep en twee peutergroepen. In de dreumes- en peutergroepen spelen zowel kinderen van de kinderdagopvang als de peuteropvang. We kiezen bewust voor horizontale groepen, wat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier het beste aan kunnen sluiten bij de ontwikkelingsfase van kinderen en hen zo de beste begeleiding kunnen bieden.

We staan voor liefdevolle en persoonlijke aandacht voor ieder kind en de ouders. We bieden een veilige basis in een uitdagende omgeving waarin een kind zich volop kan ontwikkelen. We werken met thema’s, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal-spraak ontwikkeling. Spelenderwijs leren de kinderen ontzettend veel!
Naast het dagprogramma, spelen we ook graag in op de nieuwsgierigheid en spontaniteit van de kinderen. In samenspraak met ouders, bieden we een kind de begeleiding die het nodig heeft. Hierbij vinden we open en eerlijke communicatie met ouders erg belangrijk!
We bevorderen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen, door hen te leren het zélf te doen.

Onze groene tuin

Lekker spelen in de buitenlucht? Dat doen we erg graag! Kastelen bouwen in de zandbak, taarten bakken in de buitenkeuken, fietsen over de stoep, je evenwicht bewaren op de evenwichtsbalk, je verstoppen in de kruiptunnel en de bosjes of van de glijbaan roetsjen? De kinderen beleven uren speelplezier in onze tuin. Daarnaast rennen we ook graag een rondje over het voetbalveld en halen een frisse neus in de bossen achter de sportvelden.
Niet alleen met de dreumesen en peuters, maar ook met onze allerkleinsten gaan we graag naar buiten. We hebben een speciale babyweide waar de jongste kinderen veilig de wereld om hen heen kunnen ontdekken.

Ontwikkelingsgericht werken en voorschoolse educatie (VE)

Alle kinderen krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal-spraak ontwikkeling. Hier ontstaan de eerste vriendschappen tussen kinderen die hun hele jeugd samen op zullen groeien. Spelenderwijs leren de kinderen ontzettend veel! Niet alleen van de pedagogisch professionals, maar vooral van en met elkaar. Ze groeien samen op en zetten ook samen de stap naar de basisschool.

We bieden kinderen de begeleiding die zij nodig hebben om zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Voor het ene kind is dit wat meer dan voor een ander. Sommige kinderen zijn gebaat bij extra stimulering. Kindcentrum de Vliertuin is een VE-gecertificeerde locatie. Dit betekent dat wij ook kinderen ontvangen die een VE-indicatie hebben gekregen via het consultatiebureau. We begeleiden hen zo goed mogelijk zodat ze met een stevige basis door kunnen stromen naar de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang (BSO) heeft een plek bij onze kindcentrumlocatie in Middelbeers, waar ook de basisschool gevestigd is. De BSO heeft vijf basisgroepen: de Kanjers, Spetters en Flitsers zijn voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Bij de Bikkels en Binkies spelen kinderen van 7-13 jaar. Onze voorschoolse én naschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag geopend.


Bij de BSO staat een fijne vrijetijdsbesteding centraal. Dagelijks verzorgen enthousiaste pedagogisch professionals de VSO (voorschoolse opvang) en BSO (naschoolse opvang). Zij bieden een gevarieerd activiteitenaanbod aan waarbij de kinderen uitgedaagd worden om nieuwe talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Daarnaast hebben kinderen ook altijd de keuze om binnen of buiten vrij te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Ze kunnen bewegen en genieten van sport en spel met onze beweegmedewerker. Of even bijkomen van een drukke schooldag in de chillhoek met een boek. Dit kan allemaal bij kindcentrum de Vliertuin!
We vinden kinderparticipatie belangrijk. We betrekken de kinderen bij het maken van het programma, zodat we activiteiten doen die zij ook echt leuk vinden. Daarnaast vragen we regelmatig welke materialen ze missen zodat de BSO aansluit bij de (haalbare) wensen en behoeften van de kinderen.


VakantieBSO en studiedagen
Niet alleen op schooldagen, maar ook in de schoolvakanties en tijdens studiedagen is de BSO geopend. Dat is dubbel feest, dan zijn we namelijk de hele dag open!
Iedere vakantie zetten we een ander thema centraal. In de vakanties pakken we extra uit met wat grotere activiteiten. We vinden het ook leuk om een uitstapje te maken of juist iemand op bezoek te laten komen. Of eens lekker uit te pakken met de lunch. Bij ons hoef je je niet te vervelen in de vakanties!

Team

Lotte Smolders

Directeur opvang

Fleur van Baalen

Babygroep Bolke, Babyspecialist

Marian van Aarle

Babygroep Bolke

Lieke Verhagen

Babygroep Berenpoot, Roosterspecialist

Petra van Antwerpen

Babygroep Berenpoot

Karin Wouters

Babygroep Berenpoot

Judith Vermeegen

Dreumesgroep Teddy, Voorleescoördinator

Jinke van der Bruggen

Dreumesgroep Teddy

Sterre Pasmans

Dreumesgroep Teddy

Maureen Soetens

Dreumesgroep Teddy, BSO Bikkels & BSO specialist 7-13 jaar

Minte Liebregts

BBL-er dreumesgroep Teddy

Laura Witlox

Peutergroep Boris Beer en BSO Bikkels

Mariëlle de Kroon

Peutergroep Boris Beer

Thea van Jole

Peutergroep Boris Beer

Suzanne van Gestel

peutergroep Nijntje Pluis, BSO Kanjers

Nina Smetsers

Peutergroep Nijntje Pluis, VE-specialist

Franka Vos

Peutergroep Nijntje Pluis en BSO Kanjers

Lieselot Verweij

BSO Flitsers & BSO-specialist 4-7 jaar

Sabine Adriaans

BSO Spetters

Els Gooskens

BSO Spetters

Yvonne Rooijakkers

BSO Kanjers

Dimphy Blom

Beweegmedewerker BSO Bikkels/Binkies

Ingrid Ragas

Pedagogisch coach

Nikita Ippel

Flexibele kracht

Anita Schulten

Flexibele kracht
Samenwerking met onderwijs

Op ons kindcentrum in Oost-, West- en Middelbeers bieden wij onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We werken op drie locaties maar voelen ons één. De samenhorigheid onder kinderen en medewerkers is groot. Samen creëren we een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De Vliertuin is de vertrouwde ontmoetingsplaats voor kinderen waar ze samen spelen, ontdekken, opgroeien en leren.

Vanaf schooljaar 2025-2026 werken we samen in een nieuw, duurzaam gebouw bij sportpark De Klep in Middelbeers. Meer daarover leest u bij 'Nieuwbouw de Vliertuin'.

Samen doen, samen ervaren, samen groeien!

Nieuwbouw de Vliertuin

Update december 2023

In voorjaar van 2023 toonden we de eerste schetsen voor het kindcentrum. Deze schetsen worden vertaald naar een definitief ontwerp. Bij het vertalen naar een definitief ontwerp werken we de technische aspecten uit, zoals installaties, elektra, duurzaamheid en constructie. Sinds 30 november ligt ook het bestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan maakt het juridisch mogelijk om op deze locatie daadwerkelijk een kindcentrum te realiseren.

Herinrichting Sportparklaan

De parkeerdruk in de Sportparklaan is op dit moment erg hoog. Daarnaast nemen, als gevolg van het kindcentrum, de verkeersstromen in deze straat toe. Er komen meer fietsers, auto’s en voetgangers. Die combinatie kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom gaan we begin volgend jaar samen met omwonenden aan de slag met een plan voor de inrichting van de Sportparklaan.

 Bestemmingsplan inzien

U kunt het bestemmingsplan online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op het tabblad 'Plannaam of -nummer' en zoek op 'Vliertuin'. Vervolgens vindt u onder 'Documenten' het bestemmingsplan. Wilt u reageren op het bestemmingsplan? Dan kunt binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot via Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de centrale balie.

 Planning

De onderstaande planning is onder voorbehoud:

  • Mei/juni 2023: ontwerp kindcentrum
  • Oktober/november 2023: start procedure bestemmingsplan kindcentrum
  • Maart 2024: start procedure omgevingsvergunning Kindcentrum
  • September 2024: start bouw kindcentrum
  • Februari 2025: start uitvoering aanpassing openbare ruimte
  • Augustus – september 2025: ingebruikname kindcentrum

 

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Kindcentrum de Vliertuin

Afspraak maken!

Inschrijven opvang

Kindcentrum de Vliertuin - kinderdagverblijf en peuteropvang 
Sportparklaan 6
5091 EM Middelbeers
T. 013-5142743
opvang.devliertuin@stichtingsamenwijs.nl

Kindcentrum de Vliertuin - buitenschoolse opvang
St. Jorisstraat 1
5091 SC Middelbeers
T. 06-83974209
opvang.devliertuin@stichtingsamenwijs.nl

Directeur Opvang - Kindcentrum de Vliertuin
Lotte Smolders
T. 06-18724176
l.smolders@stichtingsamenwijs.nl