• Doelakkers Homepage 1

Nieuwsbrief Samenwijs Doelakkers

doelakker_20220407-092158_1

Handle with care

Vanaf 11 april 2022 doen alle Samenwijsscholen mee aan het project 'Handle with Care' (HwC) waarin wij samenwerken met Veilig Thuis en de gemeenten in de regio Hart van Brabant.

Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, zo snel als mogelijk (het liefst de volgende dag) op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een 'Handle with Care-signaal'.

Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan kan het zijn dat zij een melding hiervan doorgeven aan Veilig Thuis. Zij geven daarbij ook aan dat er kinderen aanwezig waren. Veilig Thuis zal, samen met de gemeente die de informatie heeft waar het kind op school zit, er ervoor zorgen dat de school een HwC signaal krijgt. Dat betekent dat alleen de volgende gegevens worden doorgegeven aan de directeur en/of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

• de naam van de leerling;

• de geboortedatum van de leerling;

• het signaal 'Handle with Care'.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie delen Veilig Thuis en de gemeente niet aan ons mee.

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk mondeling contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. Het signaal delen we alleen met de collega's die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van 'Handle with Care' is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met mij op.


Werkboekjes

Kinderen brengen af een toe werkboekjes mee naar huis. Deze zijn niet altijd geheel ingevuld, dit wil niet zeggen dat deze stof niet behandeld is. Soms kiest de leerkracht er voor om lesstof anders aan te bieden. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat alle kerndoelen aangeboden worden.

Pedagogisch professional

Op onze locatie zorgen wij samen voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0-13 jaar. We bieden Kinderopvang en Onderwijs aan. Tot nu toe werden de medewerkers in de Kinderopvang Pedagogisch Medewerkers genoemd. Vanaf nu spreken we binnen onze organisatie voortaan van Pedagogisch Professionals (afgekort PP-er).We vinden dat deze naam de lading van de functie veel beter dekt; Pedagogisch Professionals hebben alle kennis in huis over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

App op telefoon

De app van de Doelakkers gaat uit de lucht. In plaats van deze app kunt u een pwa op uw telefoon downloaden. U gaat naar www.stichtingsamenwijs.nl/doelakkers en volgt de stappen. Ook kunt u hier de groepen aangeven waar u berichten van wilt ontvangen. Bij nieuwe foto's en berichten krijgt u dan een melding. De komende tijd zal deze pwa verder ontwikkeld worden.

Inloopweek

Komende week is het weer inloopweek. U bent 's morgens dus van harte welkom om even een kijkje te nemen in de groep van uw kind.

Toppers gezocht

In de bijlage vindt u een vacature overzicht van onze stichting.

Be a Star

Op maandag 18 april (Tweede Paasdag) organiseert Basketballvereniging Biks Shots een scholentoernooi.

We spelen korte wedstrijdjes drie-tegen-drie op een half basketballveld; hierdoor zit er veel snelheid in het spel en komen alle kinderen veel aan de bal.

Verschillende leeftijdscategorieën van verschillende scholen spelen tegen elkaar. Het gaat hier vooral om sportiviteit, teamwork, acceptatie en respect, maar ook is er een scholenbokaal voor de school die de meeste wedstrijdjes gewonnen heeft.

Het toernooi is in de sporthal De Roodloop in Hilvarenbeek.

De onderbouw/middenbouw speelt van 9.00-11.30 en de bovenbouw van 11.30-14.00 uur.

Toeschouwers zijn welkom!

Koningsspelen

Ook dit jaar doen we weer mee met de Koningsspelen. De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 22 april. Ook groep 1 is deze dag van harte welkom. Wel moet u even doorgeven aan de leerkracht als uw kind deze vrijdag aanwezig zal zijn. Verder informatie volgt.

Paasviering

Dit jaar staat Pasen op de Doelakkers in het teken van hulp aan Oekraïne. Het paasproject start maandag 28 maart en loopt door tot 21 april.

Samen met de kinderen gaan we zoveel mogelijk geld ophalen voor vluchtelingenwerk Hilvarenbeek. Wat extra financiële steun om de Oekraïners in onze gemeente op te vangen is voor hen zeer waardevol.

We gaan geld ophalen middels het verzamelen van lege statiegeld flessen. Deze kunnen op school in de aula in de daarvoor bestemde bakken gelegd worden. Daarnaast zullen de kinderen allemaal 1 of 2 knutselwerkjes maken. Deze brengen ze mee naar huis om te verkopen. Aan wie ze dat doen bepalen ze zelf. Ouders, grootouders, buren, vrienden etc. Wij verwachten per knutsel minimaal € 1,= , maar meer is natuurlijk zeer welkom. Op donderdag 21 april zullen we het totaal opgehaalde bedrag bekend maken.

Donderdag 14 april hebben we onze paasviering. Vrijdag 15 april heeft groep 2 t/m 8 nog een schooldag.

Beide dagen hanteren we de gewone schooltijden en brengen de kinderen hun eigen fruit, drinken en lunchpakket mee.

De tussenopbrengst is 460 euro.

Jarigen deze periode

Willem gr. 3
Mick Gr. 5
Esmee Gr. 3
Maud Gr. 6
Tieme Gr. 8
Billie Gr.1-2b
Sjoerd gr.1-2a
Lucas Gr. 6
Lauren Gr.1-2
Milou Gr. 4
Ize gr. 6
Fleur Gr. 4
Tuur Gr. 7

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.stichtingsamenwijs.nl/