Ouderportaal

De Doelakkers wil u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden. Daarom stellen wij het Ouderportaal van ParnasSys open! Wij willen graag op een zo open mogelijke manier met u als ouders/verzorgers communiceren. We hebben gekozen voor het leerlingvolgsysteem van ParnasSys, hierin verwerken wij de gegevens van uw kind(eren). Gegevens als adressen en toetsen worden hierin bijgehouden. We willen deze informatie met u delen via het Ouderportaal. Het ouderportaal is een website waar u kunt inloggen om de gegevens van uw kind(eren) in te zien. Verderop kunt u lezen welke informatie u kunt inzien. U kunt deze site bekijken op uw smartphone, tablet en op de PC. Wij hopen dat dit Ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders/verzorgers en school.

Inlogprocedure

Via ParnasSys ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een schoolbericht met daarin vermeld een inlogcode (gebruikersnaam), wachtwoord en een link naar het Ouderportaal om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen inzien. De eerste keer logt u in met deze gegevens. Aangezien het automatisch verstrekte wachtwoord een wirwar van cijfers en getallen is, verzoeken wij u om dit wachtwoord te wijzigen en het nieuwe wachtwoord goed te onthouden. Basisschool De Doelakkers

Het wijzigen doet u op de volgende wijze: Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via de knop profiel (rechts bovenaan het scherm) een eigen wachtwoord worden ingesteld. Door te klikken op de knop “Wachtwoord wijzigen” kunt u een eigen wachtwoord invoeren. De gebruikersnaam is niet te wijzigen.

Mocht u onverhoopt uw eigen wachtwoord toch kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de school ( c.vandewouw@stichtingsamenwijs.nl ). Dan zullen wij u nieuwe inloggegevens toesturen.

Modules/knoppen
In verschillende modules kunt u informatie over uw kind(eren) inzien. U kunt de volgende gegevens inzien:

  • Het gezin (o.a. adresgegevens)
  • Medische gegevens (hier vindt u gegevens indien bekend is dat kinderen specifieke medicijnen krijgen)
  • Landelijke toetsen (hier vindt u de Citotoets-uitslagen van uw kind)

U kunt als ouders een aantal zaken zelf wijzigen. Dit kunt u doen door op het potloodje te klikken. Deze vindt u bijvoorbeeld bij het vak gegevens onder de module profiel. U kunt hier zelf adres en mail-gegevens veranderen. Dit wordt dan via een mail automatisch doorgegeven aan school. De school moet deze wijzigingen accepteren, daarna zal het goed in het systeem worden gezet.

Gescheiden ouders

Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders d.m.v. een eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende (e-mail)adressen aan de school kenbaar maken en niet uit de rechterlijke macht zijn ontzet. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit ouderportaal dan kunt u contact opnemen met school.