Kinderopvang bij Samenwijscentrum
De Doelakkers

Welkom op de pagina van Samenwijscentrum Doelakkers. Hier vindt u informatie over onze locatie Doelakkers in Hilvarenbeek. Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Wij staan u graag te woord. U bent van harte welkom voor een rondleiding.

Locatie De Doelakkers is een Samenwijscentrum waar kinderen de ruimte krijgen om in eigen tempo hun wereld te verkennen en te vergroten. In de pedagogische benadering van de kinderen staat centraal dat het talent van ieder kind telt! In goed overleg met de ouders willen we ervoor zorgen dat de kinderen gezond en veilig kunnen ontwikkelen en groeien. Opvang en onderwijs werken er samen aan dat kinderen daadwerkelijk hun talenten kunnen ontwikkelen!

Het kinderdagverblijf bestaat uit drie verschillende groepen. Twee baby-dreumesgroepen (0-3) en een peutergroep (2-4) en een mooie centrale ontmoetingsruimte! Onze kinderopvang verzorgt de voorschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Onze buitenschoolse opvang verzorgt de naschoolse en de opvang in de vakanties voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Eén team van enthousiaste en betrokken professionals staat voor en uw kind(eren) klaar.

De gedachtegang is, dat kinderen behoefte hebben aan een rustige en stabiele basis met de mogelijkheid tot het vergroten van hun leefwereld naarmate ze ouder worden. Het is te vergelijken met de ontwikkeling thuis; eerst is de wereld in de box groot genoeg, maar als een kind kan kruipen wil het eerst de kamer en wat later ook de wereld achter de kamerdeur ontdekken. De wereld van kinderen ouder dan 4 jaar wordt uitgebreid met de basisschool. Voor onze kinderen maken we deze overstap zo klein mogelijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze nauwe samenwerking met de basisschool. We overleggen de VE-thema's met de leerkrachten van school, sporten soms samen met de kleuters en vieren samen feest. Elkaar ontmoeten is vanzelfsprekend.

Locatie Doelakkers is een VE-gecertificeerde locatie.

Ontwikkelingsgericht werken en voorschoolse educatie (VE)

Alle kinderen krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal-spraakontwikkeling. Hier ontstaan de eerste vriendschappen tussen kinderen die hun hele jeugd misschien samen op zullen groeien. Spelenderwijs leren kinderen veel van de pedagogisch professionals, maar vooral ook van elkaar.

Wij hebben een heerlijke ontdektuin voor de kinderen van de kinderopvang. Samen spelen in de zandbak of koken in de modderkeuken, fietsen, je verstoppen in de kruiptunnel of van de glijbaan roetsjen. Niet alleen de dreumesen en peuters, maar ook onze allerkleinsten gaan graag naar buiten. We hebben een veilige speciale babyweide voor de allerjongste kinderen.

We werken met verschillende partners samen om de zorg en de ontwikkeling voor de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. We werken o.a. samen met school, GGD en de JOOP. We werken samen met mensen die verschillende workshops kunnen verzorgen.

In goed overleg met de ouders, bieden we een kind de begeleiding die het nodig heeft. Hierbij vinden we open en eerlijke communicatie met ouders erg belangrijk!Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum
De Doelakkers.
Afspraak maken!

Onze opvang groepen


Vriendjes en Maatjes

De baby's en dreumesen van 0-3 jaar

De Kameraadjes

Peutergroep

BSO

Buitenschoolse opvang