?p=image&src=file%3Dimages%252Fsamenwijs%252Fbanners%252FHome---Slideshow-2 De Doelakkers | De Vriendjes

De Vriendjes

De kinderen in de babyleeftijd tot en met gemiddeld 2 jaar komen op de stamgroep "De Vriendjes". In deze groep is ruimte voor maximaal 12 kinderen. Onze pedagogisch medewerkers merken zo rond het tweede levensjaar dat kinderen behoefte hebben aan de uitbreiding van hun wereld. Vanaf dat moment gaan de kinderen over naar één van de andere stamgroepen "De Maatjes" of "Kameraadjes.

kind-duim-omhoog-612388ad De Doelakkers | De Vriendjes

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum
De Doelakkers.
Afspraak maken!

Activiteiten