Locatieraad

Samenwijs Opvang & Onderwijs vindt medezeggenschap heel belangrijk om een goede interactie en feedback te krijgen tussen ouders en de organisatie op vestigingsniveau en op niveau van de totale organisatie. Daarom stimuleren wij de participatie in de oudercommissie, die vertegenwoordigd is binnen de Locatieraad Samenwijs De Doelakkers. Binnen de locatieraad worden alle zaken besproken die voor de geïntegreerde opvoeding en ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 13 jaar van belang zijn en die wettelijk behoren tot de medezeggenschap van ouders en medewerkers binnen opvang en onderwijs. 
De MR van de basisschool en de oudercommissie van de kinderopvang zijn hierbij geïntegreerd.

 In de locatieraad nemen de volgende personen zitting:
Sandra Luijten                         Personeel onderwijs
Conny Neggers                       Personeel onderwijs
Jurgen Smits                           Ouder onderwijs
Duco vd Bosch                        Ouder onderwijs
Lineke Boekhoud                   Personeel opvang
Nicole vd Wiel                          Personeel opvang
Maaike Greutink                      Ouder opvang
Marlous Oudejans                  Ouder opvang