Ouderraad Basisschool de Doelakkers

De ouderraad is een groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen van de school en de kinderen van de opvang.

Werking Ouderraad

  • Samen met de leerkrachten en medewerkers van de opvang worden de activiteiten georganiseerd. Voor de uitvoering van de activiteiten is de (extra) hulp van ouders onmisbaar. Als OR zullen wij tijdig een oproep hiervoor doen. Houdt hiervoor de nieuwsbrief en posters in de school in de gaten.

Bereikbaarheid ouderraad:

De Ouderraad heeft een mailadres waar je met vragen, ideeën of opmerkingen terecht kunt: ordoelakkers@gmail.com

De vrijwillige ouderbijdrage:

Van alle ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd om bovengenoemde activiteiten te kunnen uitvoeren. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een brief hierover. Het rekeningnummer: NL43RABO0122320549 t.n.v. Stichting Samenwijs De Doelakkers. Vernoem bij de overschrijving de na(a)m(en) van uw kind(eren) en in welke groep zij zit(ten). De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 28,00 per kind.

Bijeenkomsten ouderraad:

De bijeenkomsten van de ouderraad zijn openbaar. Je bent van harte welkom om aan te sluiten om te zien wat de ouderraad doet. De data staan vermeld op de schoolkalender.