Ouderraad Basisschool de Doelakkers

De Ouderraad is, net als de Medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen onze school. In de Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en het team over het organiseren van activiteiten op school waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt.

Hoe ziet de school eruit als er geen Ouderraad actief is?

 • Komt Sinterklaas dan wel op school? Komt hij wel, maar brengt hij wel wat mee?
 • Wat eten we met Kerst en komt er wel een kerstboom in de aula en wordt de school wel versierd met Sinterklaas, Kerst en Carnaval?
 • Wordt er iets gedaan met Pasen en komt er een Vastenactie? Schoolreizen, creamiddagen, excursies wordt het allemaal wel geregeld?
 • De wandel-4-daagse kan die nog wel doorgaan? Iets te drinken en iets lekkers te eten tijdens een actieve sportdag wie koopt dat dan in?
 • Wie regelt er dan een gezellige fietstocht voor alle kinderen en hun ouders? Een kopje koffie of thee na afloop met wat lekkers erbij is toch wel erg lekker!

Natuurlijk, er blijft tijd over voor goed en degelijk basisonderwijs, maar het is wel een beetje kaal. Dit is toch sneu voor de kinderen? Het is duidelijk. Zonder Ouderraad ziet Basisschool De Doelakkers er heel anders uit. Gelukkig, Basisschool De Doelakkers heeft een Ouderraad!

We durven wel te zeggen dat de ouderraad een onmisbaar orgaan is binnen onze school! We hebben een prima functionerende groep die met veel enthousiasme elk jaar weer veel werk verzet zodat het voor de kinderen extra feestelijk wordt om naar school te gaan.

Wat is eigenlijk een ouderraad?

De Vereniging van Openbaar Onderwijs zegt hierover: Een ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders/verzorgers. Die groep ouders doen dit allemaal geheel vrijwillig. De school is erg blij met zoveel betrokken vrijwilligers. Dit blijkt wel als we bij een activiteit door de school hollen om de laatste zaken nog te regelen. Regelmatig worden we dan even gecomplimenteerd door de teamleden en verteld hoe zeer onze inzet wordt gewaardeerd.

Hoe werken we in de ouderraad?

De ouderraad bestaat dit jaar uit 14 enthousiaste ouders. We komen gemiddeld 7 x bij elkaar om te vergaderen. De eerste vergadering is altijd in het begin van het nieuwe schooljaar. Elk lid is na 3 jaar herkiesbaar, zo treden er doorgaans elk jaar ouders af en worden er nieuwe leden benoemd. Op die manier schuiven we onze kennis zoveel mogelijk door. We hopen ook telkens een mix van ouders te krijgen verdeeld over de leerjaren, dus ouders die kinderen in de onderbouw hebben zitten en ouders die hun kinderen in de bovenbouw hebben zitten. Natuurlijk doen we dit niet alleen. Voor de meeste activiteiten zijn er ook de leerkrachten. Organiseren doen we namelijk samen. Vele handen maken licht werk: soms hebben we in de voorbereiding extra mensen nodig. Hiervoor proberen we uit onze Ouderhulplijst te putten. U weet wel, het opgavenformulier dat u aan het begin van elk schooljaar krijgt, om aan te geven waar u graag bij wilt helpen. We zien graag dat u deze invult. Op de vergaderingen bespreken we de voortgang in de voorbereiding van alle evenementen en activiteiten.

Invloed op de dagelijkse gang van zaken op school?

Jazeker. Als OR. zijn we een middel om mee te denken en te beslissen over het reilen en zeilen op de school van onze kinderen. De OR. komt immers op voor de belangen van de kinderen en hun ouders. Hebt u een vraag of misschien wel een probleem en denkt u dat de OR. hier het antwoord op heeft of bespreekbaar kan maken, schroom niet en laat het een van de OR- leden weten. Wij zullen het meenemen in onze eerstvolgende vergadering.

We kunnen enthousiaste ouders gebruiken!

Geef je op, misschien ben jij vanaf het nieuwe schooljaar de volgende die onze groep gaat versterken.

De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden.

 • Marcel Olthuis (penningmeester)
 • Kim v. Boxtel
 • Noortje van Iersel
 • Lonneke Bertens
 • Susan van Dommelen
 • Nanda de Lange
 • Eefje Schutselaars (voorzitter)

 • Isabella van de Loo
 • Marjolijn v.d. Broek
 • Anne Gerritsen

 • Sjoerd Bos
 • Duco v.d. Bosch
 • Suzan Schepens
 • Annemiek Hamers -Vorselaars
 • Bart Berens

Hoe kun je ons bereiken?

De Ouderraad heeft een mailadres waar u met uw vragen/ ideeën/ opmerkingen terecht kunt. U mag ons uiteraard ook op het schoolplein aanspreken met al uw vragen of neem telefonisch contact met ons op. Mailadres van de ouderraad is: ordoelakkers@gmail.com

De Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om bovengenoemde activiteiten te kunnen uitvoeren. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een overeenkomst, waarin u kunt aangeven of u akkoord gaat met het betalen van deze schoolbijdrage. Het rekeningnummer . = NL43RABO0122320549 t.n.v. Doelakkers. De hoogte van de schoolbijdrage is voor dit schooljaar vast gesteld op €. 28,00 per kind.