Onze organisatie samenwijs

Oudercommissie

Gastouderbureau Samenwijs heeft ook een volwaardige oudercommissie. In deze commissie wordt u als ouder betrokken bij onze werkzaamheden, plannen en ontwikkelingen op het gebied van opvang. Doorgaans bestaat de oudercommissie uit twee of meer ouders die als link tussen ons als organisatie, gastouder en ouder staan. Deze commissie heeft dan ook eerder een raadgevende of informerende functie. Ben je benieuwd naar de taken of wil je wellicht zelf in onze oudercommissie zetelen? Lees hieronder meer en maak kennis met de mogelijkheden.

De garanties van
Gastouderbureau Samenwijs

Bij Gastouderbureau Samenwijs staat het kind centraal. Niet alleen in de opvang zelf, maar ook in de dagelijkse werkzaamheden van onze stichting stellen wij de zorg, opleiding en ontwikkeling van het kind centraal. Dit uit zich dan ook in de werkwijzen van onze medewerkers en gastouders. Als gastouder heeft u echter wel een bepaalde mate van vrijheid als ZZP’er. Gastouderbureau Samenwijs kijkt in dat geval mee over uw schouder, maar blijft wel op de achtergrond. Heeft u bijvoorbeeld advies of scholing nodig? Dan heeft het gastouderbureau altijd een passende manier van scholing. Ondanks dat we een middelgrote stichting zijn, stellen we de persoonlijke aandacht tussen onze medewerkers, ouders en kinderen in combinatie met kleinschaligheid voorop. En daar plukken uiteindelijk alle partijen hun vruchten van.

"De oudercommissie van het gastouderbureau vertegenwoordigt alle (toekomstige) vraagouders en natuurlijk de kinderen die opgevangen worden. Wij  zien erop toe dat Samenwijs haar verantwoordelijkheid neemt in de verplichte bemiddeling en begeleiding van gastouders. We controleren of Samenwijs de acties om haar dienstverlening te verbeteren ook daadwerkelijk uitvoert en of de communicatie met de vraagouders goed verloopt. Tevens houden we de kwaliteit van de gastouderopvang mee in het oog.

Minimaal drie keer per jaar vergadert de oudercommissie samen met een vertegenwoordiger van Samenwijs. Er worden dan een aantal vaste thema’s besproken zoals veiligheid, wetgeving, dag van de pedagogisch medewerker, het jaarlijks GGD inspectierapport (waarin Gastouderbureau Samenwijs altijd uitermate goed scoort) en tarieven. Ook komen zaken aan bod die door vraagouders (of gastouders) zijn ingebracht zoals klachten, complimenten, verbeterpunten of ideeën. Via deze input kunnen we  suggesties doen om de dienstverlening verder te verbeteren en professionaliseren."

- De Oudercommissie

Zoekt u een gastouder
of wilt u er een worden?

Welke taken voert de oudercommissie uit?

De oudercommissie vervult als communicatieorgaan vooral een verbindende functie. Zo worden zij onder andere betrokken bij de koers die Gastouderbureau Samenwijs vaart en wat er op de planning staat qua ontwikkelingen en zorg voor het kind. Daarnaast legt Gastouderbureau Samenwijs ook taken bij de oudercommissie neer. Denk bijvoorbeeld aan een budget voor het organiseren van een jaarlijkse workshop voor de gastouders en ouders. Met dit soort initiatieven willen we de band, maar ook professionaliteit tussen ouder en gastouder versterken. En dat komt uiteindelijk het kind ten goede!

"Buiten deze vergaderingen hebben we als leden regelmatig contact met elkaar en met Samenwijs. 

De oudercommissie GOB is aangesloten bij Boink. De belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Deze belangenvereniging draagt thema’s aan die landelijk in de kinderopvang spelen.

Hiernaast mogen we vanuit Samenwijs jaarlijks een deel van het budget gebruiken om een leuke workshop te organiseren. Thema's die aansluiten bij de gastouderopvang komen aan bod en zowel gastouders als vraagouders mogen aansluiten. Ontzettend leuk om elkaar in informele sfeer te zien en samen ideeën op te doen."

- De Oudercommissie

Interesse?

De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 leden. Op dit moment zijn er 3 leden en dat zijn  Inge van den Broek, Moniek van Minderhout en Ellen Sanders.

De oudercommissie is bereikbaar via oc.gob@stichtingsamenwijs.nl.

Heb je interesse gekregen om deel uit te maken van de oudercommissie mail ons dan en we nemen snel contact met je op.

Een professionele aanpak dankzij de oudercommissie

De oudercommissie heeft met name als doel om het contact tussen zowel ouder als verzorger en gastouder te verbeteren en over de kwaliteit van het werk te waken. Eventueel kan ook de achterban geraadpleegd worden. De oudercommissie draagt daarmee bij aan de professionele aanpak die Gastouderbureau Samenwijs nastreeft, met een betrokken en persoonlijke rol. Samenwerking en nauw contact tussen ons, ouders en gastouders is daarbij belangrijk. Dankzij de oudercommissie kunnen we dit dan ook waarmaken.

Interesse? Neem vandaag nog contact op!

Bent u op zoek naar een nieuwe gastouder voor uw kinderen die hen in een veilige en vertrouwde omgeving opvangt? Stichting Samenwijs werkt met verschillende gastouders samen die allen zeer bedreven zijn in hun vak. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer weten over onze werkwijzen en visie? Neem dan vandaag nog contact op via het online contactformulier. We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat wij voor u kunnen beteken.