Workshops-blauw Middelbeers | Stichting Samenwijs
Workshops
vacature Middelbeers | Stichting Samenwijs
Vacatures
Contact-128 Middelbeers | Stichting Samenwijs
Contact
Search-Find-128 Middelbeers | Stichting Samenwijs
Zoeken
samenwijs Middelbeers | Stichting Samenwijs
Samenwijs
Locatie Middelbeers

Samenwijs Middelbeers

Welkom op de pagina van Samenwijs Middelbeers! Hier vindt u informatie over onze locaties in Middelbeers.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Wij staan u graag te woord! U bent van harte welkom voor een bezoek aan onze locaties.

Kijk ook eens op onze facebookpagina!

Samen spelen is een feestje!
De vertrouwde ontmoetingsplaats voor kinderen uit Oost-, West- en Middelbeers waar ze samen spelen, ontdekken, opgroeien en leren.

Samenwijs Middelbeers bestaat uit twee locaties. Kinderopvang Pimpeloentje biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en peuteropvang voor kinderen vanaf 2 jaar (voorheen peuterspeelzaal). Buitenschoolse opvang Bikkel verzorgt zowel voor- als naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Eén team van enthousiaste en betrokken pedagogisch professionals staat voor u en uw kind(eren) klaar.

Kinderopvang

Aan de rand van Middelbeers en grenzend aan de sportvelden ligt kinderdagverblijf Pimpeloentje.
Het kinderdagverblijf heeft twee babygroepen, een dreumesgroep en twee peutergroepen. In de dreumes- en peutergroepen spelen zowel kinderen van de kinderdagopvang als de peuteropvang. We kiezen bewust voor horizontale groepen, dus op leeftijd van de kinderen. Zo geven wij een uitdagend aanbod dat past bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.

We staan voor liefdevolle en persoonlijke aandacht voor ieder kind en de ouders. We bieden een veilige basis in een uitdagende omgeving waarin een kind zich volop kan ontwikkelen. We werken met thema’s, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal-spraak ontwikkeling. Spelenderwijs leren de kinderen ontzettend veel!
Naast het dagprogramma, spelen we ook graag in op de nieuwsgierigheid en spontaniteit van de kinderen. In samenspraak met ouders, bieden we een kind de begeleiding die het nodig heeft. Hierbij vinden we open en eerlijke communicatie met ouders erg belangrijk!
We bevorderen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen, door hen te leren het zélf te doen.

Onze groene tuin
Lekker spelen in de buitenlucht? Ook dat doen we erg graag bij Pimpeloentje! Onze tuin is zo ingericht dat er volop mogelijkheden zijn. Kastelen bouwen in de zandbak, taarten bakken in de buitenkeuken, fietsen over de stoep, je evenwicht bewaren op de evenwichtsbalk, je verstoppen in de kruiptunnel en de bosjes of van de glijbaan roetsjen? De kinderen beleven uren speelplezier in onze tuin. Daarnaast rennen we ook graag een rondje over het voetbalveld en halen een frisse neus in de bossen bij de tennisbaan.
Niet alleen met de dreumesen en peuters, maar ook met onze allerkleinsten gaan we graag naar buiten. We hebben een speciale babyweide waar de jongste kinderen veilig de wereld om hen heen kunnen ontdekken.

Ontwikkelingsgericht werken en voorschoolse educatie (VE)
Alle kinderen krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal-spraak ontwikkeling. Hier ontstaan de eerste vriendschappen tussen kinderen die hun hele jeugd samen op zullen groeien. Spelenderwijs leren de kinderen ontzettend veel! Niet alleen van de pedagogisch professionals, maar vooral van en met elkaar. Ze groeien samen op en zetten ook samen de stap naar de basisschool.

We bieden alle kinderen de begeleiding die zij nodig hebben om zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Voor het ene kind is dit wat meer dan voor een ander. Sommige kinderen zijn gebaat bij extra stimulering. Pimpeloentje is een VE-gecertificeerde locatie. Dit betekent dat wij kinderen ontvangen die een VE-indicatie hebben gekregen via het consultatiebureau. We begeleiden hen zo goed mogelijk om de stap naar de basisschool zo klein mogelijk te maken.

Buitenschoolse opvang

BSO Bikkel kent haar plek in basisschool de Beerze in Middelbeers. De BSO heeft vijf basisgroepen: de Spetters, Kanjers en Flitsers voor kinderen van 4-7 jaar. Bij Bikkels en Binkies spelen kinderen van 7-13 jaar. BSO Bikkel is van maandag t/m vrijdag geopend. 

Bij de BSO staat een fijne vrijetijdsbesteding centraal. Dagelijks verzorgen enthousiaste pedagogisch professionals de VSO (voorschoolse opvang) en BSO (naschoolse opvang). Zij bieden een gevarieerd activiteitenaanbod aan waarbij de kinderen uitgedaagd worden om nieuwe talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Daarnaast hebben kinderen ook altijd de keuze om binnen of buiten vrij te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Ze kunnen bewegen en genieten van sport en spel met onze beweegmedewerker. Of even bijkomen van een drukke schooldag in de chillhoek met een boek. Dit kan allemaal bij BSO Bikkel!
We vinden kinderparticipatie belangrijk. We betrekken de kinderen bij het maken van het programma, zodat we activiteiten doen die zij ook echt leuk vinden. Daarnaast vragen we regelmatig welke materialen ze missen zodat de BSO aansluit bij de (haalbare) wensen en behoeften van de kinderen.

VakantieBSO en studiedagen
Niet alleen op schooldagen, maar ook in de schoolvakanties en op studiedagen is de BSO geopend. Dat is dubbel feest, dan zijn we namelijk de hele dag open!
Iedere vakantie zetten we een ander thema centraal. In de vakanties pakken we extra uit met wat grotere activiteiten en nóg meer uitdaging. We vinden het ook leuk om een uitstapje te maken of juist iemand op bezoek te laten komen. Of eens lekker uit te pakken met de lunch. Bij ons hoef je je niet te vervelen in de vakanties!

Feestweek
Bijzondere gebeurtenissen zoals een verjaardag, grote broer/zus worden en feestdagen vieren we graag! Iedere laatste week van de maand hebben we feestweek. We zetten dan alle jarigen van de maand in het zonnetje met een lekkere traktatie die gemaakt wordt bij de BSO. We zijn ons ervan bewust dat goede voeding een belangrijke basis voor de ontwikkeling van kinderen. We hanteren dan ook een gezond voedingsbeleid bij de BSO.

Samenwerking
Wij werken met verschillende partners samen om de zorg en ontwikkeling voor de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. Dit doen we in eerste instantie met de basisschool, maar ook met de GGD, de dorpsondersteuners en logopedist praktijk Kalkhoven. Om voor de kinderen een uitdagend activiteitenprogramma te maken werken we ook samen met mensen die verschillende workshops kunnen verzorgen.

Team

Het team

Lotte_2 Middelbeers | Stichting Samenwijs

Lotte Smolders

Directeur opvang

Fleur Middelbeers | Stichting Samenwijs

Fleur van Baalen

Babygroep Bolke, Babyspecialist

Marian Middelbeers | Stichting Samenwijs

Marian van Aarle

Babygroep Bolke

Jinke Middelbeers | Stichting Samenwijs

Jinke van der Bruggen

Babygroep Bolke

Lieke Middelbeers | Stichting Samenwijs

Lieke Verhagen

Babygroep Berenpoot, Roosterspecialist

Petra Middelbeers | Stichting Samenwijs

Petra van Antwerpen

Babygroep Berenpoot

Karin Middelbeers | Stichting Samenwijs

Karin Wouters

Babygroep Berenpoot

Judith Middelbeers | Stichting Samenwijs

Judith Vermeegen

Dreumesgroep Teddy, Voorleescoördinator

Julie Middelbeers | Stichting Samenwijs

Julie Swaanen

Dreumesgroep Teddy

Segalle Middelbeers | Stichting Samenwijs

Segalle Christ

Dreumesgroep Teddy

Maureen Middelbeers | Stichting Samenwijs

Maureen Soetens

Dreumesgroep Teddy, BSO Bikkels & BSO specialist 7-13 jaar

Laura_Witlox Middelbeers | Stichting Samenwijs

Laura Witlox

Peutergroep Boris Beer en BSO Bikkels

Marille Middelbeers | Stichting Samenwijs

Mariëlle de Kroon

Peutergroep Boris Beer

Thea Middelbeers | Stichting Samenwijs

Thea van Jole

Peutergroep Boris Beer

Suzanne Middelbeers | Stichting Samenwijs

Suzanne van Gestel

Peutergroep Boris Beer, BSO Bikkels + Kanjers

Nina Middelbeers | Stichting Samenwijs

Nina Smetsers

Peutergroep Nijntje Pluis, VE-specialist

Franka Middelbeers | Stichting Samenwijs

Franka Vos

Peutergroep Nijntje Pluis en BSO Kanjers

Lieselot Middelbeers | Stichting Samenwijs

Lieselot Verweij

BSO Flitsers & BSO-specialist 4-7 jaar

Sabine Middelbeers | Stichting Samenwijs

Sabine Adriaans

BSO Spetters

Els Middelbeers | Stichting Samenwijs

Els Gooskens

BSO Spetters

Yvonne Middelbeers | Stichting Samenwijs

Yvonne Rooijakkers

BSO Kanjers

Ingrid Middelbeers | Stichting Samenwijs

Ingrid Ragas

Pedagogisch coach

Nikita Middelbeers | Stichting Samenwijs

Nikita Ippel

Flexibele kracht

Anita Middelbeers | Stichting Samenwijs

Anita Schulten

Flexibele kracht

Samenwerking met onderwijs

Samen met basisschool De Beerze, onderdeel van SKOBOS, vormt Samenwijs Middelbeers een kindcentrum. Op dit moment nog op drie verschillende locaties, maar daar komt verandering in! Samen met de gemeente zijn we druk bezig om een nieuwbouwlocatie te realiseren op sportpark De Klep. Daarin komen opvang, onderwijs én sport samen op één locatie. Naar verwachting is de nieuwbouw begin van schooljaar 2025-2026 klaar en kunnen we deze in gebruik gaan nemen.

Tot die tijd zitten we niet stil. We werken samen aan onze kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op die manier kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen. De ambitie, doelen en richting hebben we vastgelegd in een visiedocument. Dit document vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van het kindcentrum.

We zijn niet alleen een kindcentrum op papier, maar juist ook in de praktijk! Zo gaan de peuters een keer op bezoek bij de kleuters, stemmen de pedagogisch professionals en leerkrachten praktisch en inhoudelijk zaken met elkaar af, hebben we gezamenlijke studiemomenten, werken we toe naar één kindvolgsysteem voor 0-7 jaar en proberen we de doorgaande lijn van 0-13 jaar steeds meer zichtbaar en voelbaar te maken. 

Ook de naam van onze locaties gaat veranderen. Bij de start van schooljaar 2023-2024 veranderen we onze huidige namen in De Vliertuin. Dit doet recht aan onze intensieve samenwerking en de verdere stappen die we zetten in de kindcentrumontwikkeling.

kind-duim-omhoog-612388ad Middelbeers | Stichting Samenwijs

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijs
Middelbeers.

Afspraak maken!

Kinderdagverblijf Pimpeloentje 
Sportparklaan 6
5091 EM Middelbeers
T. 013-5142743
opvang.pimpeloentje@stichtingsamenwijs.nl

BSO Bikkel
St. Jorisstraat 1
5091 SC Middelbeers
T. 06-83974209
opvang.bikkel@stichtingsamenwijs.nl

Manager Samenwijs Middelbeers
Lotte Smolders
T. 06-18724176
l.smolders@stichtingsamenwijs.nl