Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
 

Nieuws

Facturering maand mei en compensatieregeling

shutterstock_714048520

Geachte ouder(s)/verzorger(s),


Vandaag ontvangt u de factuur over de maand mei voor kinderopvang, peuteropvang en/of BSO-opvang van Samenwijs Opvang. Zoals eerder gecommuniceerd wordt de TSO-opvang in de maand april en mei niet gefactureerd.

Factuur
Net als bij de facturering van maart en april attenderen we u graag op de volgende punten:

  • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft dus geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
  • Als u de kinderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
  • Uw eigen bijdrage (het verschil tussen het factuurbedrag van Samenwijs Opvang en de ontvangen kinderopvangtoeslag) wordt gecompenseerd voor de periode vanaf 16 maart 2020. Ook na 11 mei blijft de rijksoverheid de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs vergoeden aan ouders. Deze vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van de scholen voortduurt. Meer informatie over deze compensatieregeling vindt u verderop in deze brief.


Compensatieregeling eigen bijdrage
De overheid blijft de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt. Dat betekent dat de vergoeding van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs ook na 11 mei door blijft lopen.

  • De wettelijk vastgelegde maximum uurprijs is voor de kinderopvang €8,17 en voor de buitenschoolse opvang €7,02. In de maand juni, uiterlijk juli, wordt de vergoeding vanuit de overheid door de Sociale Verzekeringsbank aan u uitgekeerd. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
  • Samenwijs vergoedt tot 11 mei ook het deel eigen bijdrage boven het fiscaal maximum. Ouders die gebruik maken van de opvang met een uurtarief dat boven het fiscaal maximale uurtarief ligt (€8,17 voor de kinderopvang en €7,02 voor de buitenschoolse opvang) kunnen deze uitbetaling ook in de maand juni, uiterlijk juli, van ons verwachten.
  • Na 11 mei stopt de vergoeding van het deel eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief door Samenwijs . De reden hiervoor is, dat u vanaf 11 mei weer geheel (kinderdagverblijf en gastouderopvang) of gedeeltelijk (BSO) gebruik kunt maken van de opvang. Tegelijkertijd loopt de vergoeding vanuit de overheid, tot het fiscaal maximum uurtarief, gewoon door. U krijgt dus nog steeds het grootste deel van de opvang terugbetaald.

Samenwijs houdt de noodmaatregelen en de compensatieregelingen van de overheid nauwlettend in de gaten. U hoort van ons zodra er wijzigingen zijn.


Met vriendelijke groet,

Arnoud van Leuven, voorzitter college van bestuur