Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
 

Titel placeholder

Nieuwsbrief Doelakkers

Logo-samenwijs-De-Doelakkers---DEF---CMYK

Studiedag

Woensdag 29 mei zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag. De kinderen kunnen dan genieten van een extra lang Hemelvaartsweekend. ​

Nieuws van de opvang

Met trots kijken wij terug op een geslaagde ouderavond. Hierbij ontvangen jullie een korte terugkoppeling op deze avond.

Voor de ouders die niet bij deze avond aanwezig waren hierbij een korte schets hoe de avond er uit zag.Voorafgaand aan de dialoog met ouders is er een film getoond. In deze film is te zien hoe een dagje opvang er bij de Doelakkers uit ziet. Vol trots keken de aanwezige ouders naar hun kind(eren). Daarna zijn we in kleine groepjes uiteen gegaan om in gesprek te gaan over de volgende onderwerpen: ouderbetrokkenheid, privacyreglement, inrichting, activiteitenaanbod en het ouderportaal.

Hierbij de uitkomsten van de dialoog:

Ouderbetrokkenheid:

Op het gebied van ouderbetrokkenheid geven ouders aan dat ze benaderd willen worden voor activiteiten en er belangstelling is voor deelname in de ouderraad. Daarnaast vinden zij het prettig om geïnformeerd te worden over pedagogische ontwikkelingen.

Kort besproken onderwerpen: het invullen van het dagboek door ouders en het reactie geven op een vraag, de voorkeur is hiervoor middels invulstrookje en niet digitaal.

Privacyreglement:

De onderwerpen die aan bod zijn gekomen bij het privacyreglement zijn: het inzien van foto's van andere kinderen, inenten en de aanwezigheidslijst met persoonlijke gegevens. Binnen de organisatie zal het beleid met betrekking tot inenten worden besproken. In het teamoverleg is besloten dat wij alerter zijn op het gebruik van de aanwezigheidslijst zodat er geen persoonlijke gegevens getoond zullen worden.

Inrichting:

Er wordt aangegeven dat de inrichting binnen de groep prima is. Het voelt vertrouwd en knus maar sommige ruimtes zijn wat somber. De buitenruimte en gymzaal worden gezien als een meerwaarde.

Activiteitenaanbod:

Het activiteitenaanbod wordt als voldoende gezien, de peutergym is daarbij een meerwaarde.
Spelen in de natuur en buiten wordt als prettig ervaren. In de film is het stimuleren van zelfredzaamheid duidelijk te zien. Onderwerpen die ook naar voren kwamen: aansluiten van alle kinderen bij schoolfotograaf en de vieringen sinterklaas en kerst. Dit punt zal terug komen tijdens een teamoverleg.

Ouderportaal:

Er zijn verschillende geluiden over het frequent ontvangen van (persoonlijke) berichten en foto's.
Daarbij worden foto's gezien als meerwaarde. De berichten zouden daarbij meer ontwikkelingsgericht mogen zijn. Als aandachtspunt voor de nieuwsbrief is gegeven dat er voldoende opvang informatie in dient te staan. Binnen het team zullen wij dit als actiepunt op pakken om samen te gaan voor een eenduidige communicatie richting ouders.

Bedankt voor de feedback tijdens de geslaagde ouderavond. Binnen Samenwijs staan wij open voor uw mening. Als u vragen en/of opmerkingen heeft vernemen onze pedagogisch medewerkers en/of de manager dit graag van u.

Nieuws van de opvang

Wandelvierdaagse
Van 19 t/m 22 Juni is de jaarlijkse wandelvierdaagse.
Op donderdag 20 Juni zal de BSO zorgen dat de kinderen iets te eten krijgen voor dat zij gaan wandelen.​

Schoolkamp

​Afgelopen week heeft groep 8 een geweldig schoolkamp gehad. De kinderen hebben drie dagen op de Berger Hoeve in Bergeijk doorgebracht. Namens school wil ik alle kookouders, bagageouders en spookouders bedanken voor hun inzet.

Nieuws van de gemeente

Een kermis zonder dreunende basgeluiden of flitsende lichteffecten. Voor mensen met autisme, epilepsie of hoge sensitiviteit dé manier om te genieten van een kermisbezoek. Daarom krijgt de kermis in Hilvarenbeek voor het eerst een prikkelarme middag.

Op maandag 27 mei van 14.00 tot 16.00 uur laat de gemeente alle exploitanten de volumeknop omlaag draaien en de lichten dimmen. Drie medewerkers van de gemeente die zelf een vorm van autisme of hoge sensitiviteit hebben, hebben meegedacht over de inrichting van de prikkelarme middag. Zij zullen tijdens deze middag ook op de kermis rondlopen voor vragen van bezoekers.

We zouden het fijn vinden als u uw cliënten/bezoekers/leden op de hoogte brengt van dit nieuws. U kunt deze mail doorsturen of de informatie op uw website plaatsen.

Meer informatie over de kermis kunt u vinden op http://www.bezoekhilvarenbeek.nl/kermis of volg alle kermisacties op https://www.facebook.com/kermishilvarenbeekdiessen. Op Facebook staan tijdens de kermis dagelijks tips om een Gouden Ticket te winnen.

Jarigen deze periode

​Tobias Gr. 4
Loes Gr. 8
Anouk Gr. 6
Safa Gr. 1-2 a
Hanne Gr. 6
Kyan Gr. 5
Lyn Gr. 7
Kiki Gr. 3
Dewi Gr. 7
Evie opvang
Kobus opvang
Lieze opvang
Sophie opvang
Sofie opvang
Jasmijn opvang