Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
 

Nieuws

Nieuwsbrief Samenwijs Doelakkers

doelakker_20210401-114733_1

Paasdagen 

Namens het team van Samenwijs de Doelakkers wens ik iedereen hele fijne Paasdagen.

Canti Vaganti 

Afgelopen dinsdag hebben de kleuters en peuters een hele leuke voorstelling gezien van Canti Vaganti.
Middels onderstaande link komt u bij een stukje uit de voorstelling.

Onderzoek naar nieuwbouw

Op dit moment is gemeente Hilvarenbeek een onderzoek gestart naar nieuwbouw voor onze locatie. Hierbij wordt ook gekeken naar andere locaties in de wijk. In deze fase wordt er niets besloten, wij worden als samenwijs later betrokken bij dit proces. Wij hopen snel op duidelijkheid.

Ouderbijdrage

Op dit moment zijn nog niet alle ouderbijdragen van de kinderen binnen. Mocht u het vergeten zijn dan zien wij deze nog graag komen.

Verkeersexamen

Verkeerexamen groep 7 (en 8) Op woensdag 31 maart vindt het Nationaal VVN theoretisch verkeersexamen voor groep 7 plaats. De kinderen beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. De kinderen zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben beantwoord. Op woensdag 7 april leggen de kinderen van groep 7 en 8 het praktisch verkeersexamen af. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen fietsen de kinderen een route. Langs de route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen. De organisatie van het VVN praktisch Verkeersexamen adviseert de lokale organisatoren hoe ze rekening kunnen houden met de geldende coronamaatregelen en hebben daarvoor een protocol opgesteld.

Continu rooster

Continurooster tot de meivakantie en vervolgprocedure
Op alle Samenwijscentra van Stichting Samenwijs geldt momenteel het continurooster. Hierdoor vinden minder reisbewegingen plaats en krijgt het coronavirus minder kans zich te verspreiden. Net als tijdens de vorige lockdown zijn de ervaringen positief. Toen werd, nadat de coronamaatregelen werden opgeheven, ook het continurooster beëindigd. Voor sommige ouders kwam dat als een verrassing. Samenwijs vindt dit niet wenselijk en wil graag voorspelbaar zijn. Graag informeren wij u over het mogelijke vervolg van het continurooster. De Locatieraad is ingelicht over de procedure die we gaan volgen: 

Fase 1: procedure personeel
• Het MT van een Samenwijscentrum formuleert, in overleg met het team, een voorstel.
• Het voorstel bestaat uit de keuze voor een of meerdere alternatieve roosters, óf voortzetting van het huidige rooster.
• Nadat er gelegenheid is geweest tot het stellen van vragen en uitwisselen van argumenten, wordt het voorstel ter stemming aan het team voorgelegd.
• Ieder teamlid van het hele Samenwijscentrum, opvang en onderwijs, heeft 1 stem.
• Het rooster dat de meeste stemmen haalt, wordt voorgelegd aan ouders (fase 2). Als het huidige rooster de voorkeur heeft van het team, stopt de procedure.
• Als de stemmen staken, wordt een teamoverleg belegd om tot overeenstemming te komen. Blijft de uitslag onbeslist, dan is onderwijs doorslaggevend. De reden hiervoor ligt in het wettelijke recht.

Fase 2: procedure ouders
• Indien uit de stemming van het team de voorkeur voor een ander rooster dan het huidige voortkomt, wordt dit ter instemming voorgelegd aan de ouders van het Samenwijscentrum.
• Ieder gezin heeft 1 stem, ook een gezin met meerdere kinderen in opvang en/of onderwijs.
• Indien meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen vóór het nieuwe rooster is, wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan de directeur.
• Als de stemmen staken, is onderwijs doorslaggevend. Daarbij worden alle stemmen geteld van gezinnen met 1 of meer kinderen in onderwijs. 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin deze procedure niet voorziet. In dat geval beslist het College van Bestuur na overleg met het MT. Het streven is om vóór de zomervakantie een besluit te hebben genomen, zodat het eventuele nieuwe rooster na de zomervakantie in kan gaan. Het huidige, tijdelijke continurooster hanteren we sowieso tot de meivakantie. Welk rooster we hanteren tussen meivakantie en zomervakantie wordt nog nader bekeken en zal afhangen van de situatie en welke maatregelen er dan nog gelden.

jarigen deze periode

Anne Gr. 4
Liselot Gr. 4
Thomas Gr.1-2a
Zoe Gr. 4
Willem Gr. 1-2a
Mick Gr. 4
Esmee Gr.1-2b
Maud Gr. 5
Billie Gr. 1-2
Tieme Gr. 7
Sjoerd Gr, 1-2b
Lucas Gr. 5