Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
 

Nieuws

Nieuwsbrief Samenwijs St. Jozef

st.joze_20210625-120516_1

Corona update

Vanaf maandag hoeven de kinderen van groep 7 en 8 geen mondkapje meer te dragen. Ook de cohorteringsmaatregelen komen te vervallen. Voor de rest blijven de huidige maatregelen van kracht.

Gezonde voeding 

Uitnodiging voor ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten om deel te nemen in de werkgroep!

Aandacht voor voeding!

Gezond eten: het blijft een onderwerp. Er wordt zoveel over gezegd en geschreven. En wat eerst gezond was, mag nu niet meer volgens de nieuwe Schijf van Vijf. Wat is nu echt gezond eten en drinken voor kinderen?

Op verschillende Samenwijslocaties stimuleren wij gezonde voeding en vragen wij ouders om bij de verjaardagen van de kinderen een gezonde traktatie mee te geven. Maar wat is gezond en wat mag dan nog wel getrakteerd worden in groep 6, 7 of 8? En hoe vullen we onze pedagogische opdracht in om kinderen met keuzemogelijkheden om te leren gaan?

Gezonde voeding is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.

Voor Samenwijs willen we één (vernieuwd) gezond voedingsbeleid wat past bij de organisatie voor opvang en onderwijs. In de werkgroep willen we graag ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en een MT lid mee laten denken.

Mocht u deel willen nemen, interesse en raakvlakken hebben met voeding dan willen wij u graag betrekken in deze werkgroep. U kunt zich melden bij Lianne Maes l.maes@stichtingsamenwijs.nl

April/Mei 2022 willen we het gezonde voedingsbeleid presenteren. In het nieuwe schooljaar 2022/2023 kunnen we dan een goede gezonde start maken op alle Samenwijslocaties.

Studiedag

Woensdag 7 juli zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

Herkiesbare leden Samenwijsraad

In de Samenwijsraad (SWR) denken ouders van onderwijs en ouders van opvang samen met personeel van onderwijs en personeel van opvang mee over het beleid van de Samenwijslocaties. In principe blijft ieder lid drie jaar in de SWR, daarna kan het SWR-lid zich opnieuw herkiesbaar stellen of aftreden. Deze termijn loopt voor vier huidige leden af. Zij stellen zich allen herkiesbaar:
• Maaike Greutink, ouder onderwijs
• Sandra Luyten, personeelslid onderwijs
• Mirjam Siesling, ouder opvang
• Nicol van Rijswijk, personeelslid centraal bureau
Indien zich geen nieuwe leden aanmelden worden de zetels ingevuld door de huidige leden die zich herkiesbaar stellen. Indien u interesse heeft om zitting te nemen in de SWR dan kunt u zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar info.opvang@stichtingsamenwijs.nl. De sluitingsdatum is 30 juni 2021. Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen plaatsvinden.

College van bestuur

Twee maanden geleden is iedereen binnen Samenwijs geïnformeerd over het feit, dat onze bestuurder Arnoud van Leuven per 1 juli de stichting verlaat om elders zijn loopbaan in het PO voort te zetten. De Raad van Toezicht heeft wervingsbureau B&T in de hand genomen om de werving voor een nieuwe bestuurder te begeleiden. Daarbij zijn gangbare geledingen als Samenwijsraad, directeuren en centraal bureau betrokken. Eerdaags verschijnt de vacature. B&T heeft ruime ervaring in het werven van soortgelijke functies. Verwacht wordt dan ook dat de nieuwe bestuurder 1 oktober 2021 zal gaan starten. In de tussenliggende periode van 1 juli tot 1 oktober heeft de Raad van Toezicht Paul van Aanholt (bestuurder EduLey in Goirle) bereid gevonden om de bestuurdersrol tijdelijk waar te nemen. Paul is goed ingevoerd in alles wat met onderwijs te maken heeft en in alle regionale netwerken. Voor de aansturing van opvang wordt Paul ondersteund door Lianne Maes en collega's van het centraal bureau.

Even voorstellen 1

Beste ouders en kinderen,

Ik ben Simone Schenkels en mag vanaf juli, met het team van Samenwijscentrum St. Jozef, in de kinderopvang en bso komen werken.

Ik ben 49 jaar. Ik woon samen met mijn twee dochters Sam (18) en Bo (15) in Tilburg en heb een LAT-relatie met Hans. Ik houd van lezen, filmhuisfilms kijken en creatief bezig zijn (o.a. (wol)viltcreaties maken, frivolité, schminken).

Het afgelopen jaar heb ik bij Bibliotheek Midden-Brabant als BoekStartcoach en leesconsulent gewerkt. Daarvoor heb ik 20 jaar met veel plezier op kinderdagverblijf Leijpark in Tilburg gewerkt als pedagogisch medewerker; 8 jaar op een babygroep, 4 jaar op een verticale groep en 8 jaar op een peutergroep.

Ik zie er naar uit alle kinderen te leren en kennen en jullie allen te ontmoeten. Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging.

Hopelijk komen we elkaar gauw eens tegen!


Even voorstellen 2

Beste ouders en kinderen

Mijn naam is Lisan op 't Hoog en ik ben 21 jaar. Ik woon in Moergestel met mijn ouders, broertje en mijn hondje Lola. Ik heb de opleiding Pedagogisch medewerkster niveau 4 gevolgd op het ROC in Tilburg en in 2019 afgerond.

In het weekend ga ik graag leuke dingen doen met mijn vriendinnen. Ik kom per 1 juli op het kinderdag verblijf St. Jozef werken. Kinderdagverblijf St. Jozef spreekt me erg aan omdat het kleinschalig is en een goede samenwerking heeft met de basisschool. Ik vind het ook erg leuk om samen met de kinderen buiten te spelen en ze dingen te leren over de natuur etc. Ook vind ik het erg leuk om met de kinderen een boekje te lezen en daarover gesprekjes met de kinderen te hebben.

Ik heb er enorm veel zin in om jullie allemaal te leren kennen!

Tot snel!

Groetjes, Lisan

Jarigen deze periode

Julia Gr. 4
Vera Gr. 6
Eva Gr. 8
Bregje gr. 7
Britt Gr. 2