Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
 

Nieuws

Nieuwsbrief St. Jozef

stjozef

Privacy

Beste ouder

U heeft vorig jaar, of bij de inschrijving van uw kind, toestemming gegeven voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind (eren) op:

De Nieuwsbrief, de Schoolgids, de Website ( gesloten deel ) en/of eventuele Social Media.Daarnaast is er expliciet toestemming gevraagd voor:
Het doorgeven van uw mailadres en telefoonnummer aan de groeps- of klassenouder
om te zorgen voor een betere communicatie tussen de ouders onderling.
Deze zes items zijn verwerkt in ParnasSys.
Samenwijs is niet verplicht om jaarlijks weer toestemming te vragen, maar wel te melden dat u er, via deze nieuwsbrief,aan herinnerd wordt om deze keuze te kunnen wijzigen.Indien u dat wenst, kunt u bij de administratie of de directeur een nieuw toestemmingsformulier halen en dat uiteraard weer ondertekend in te leveren, waarop uw nieuwe keuzes weer worden geregistreerd.
Voor uitgebreidere informatie t.a.v het privacy beleid, verwijzen we naar de website.

Met vriendelijke groet
Ben Hagenberg / privacy officer stichting Samenwijs

Luizencontrole

De komende periode vindt er in verband met de corona-regels geen luizenpluiscontrole plaats. Graag willen wij namens de werkgroep aan u vragen steeds zelf goed u kind(eren) te controleren. Mocht u neten of luizen vinden, dan graag direct behandelen en doorgeven aan school-opvang.

Kinderen In Echtscheiding Situatie

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Het kan zeer verschillend zijn hoe ze hiermee omgaan. Bij de spel/praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding.

In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal opgeleide KIES-coaches komen de kinderen 8 keer 1 uur samen met lotgenoten bij elkaar.

Aanmelden kan voor 28 oktober 2020. De bijeenkomsten starten In het najaar 2020. De locatie wordt bepaald als duidelijk is waar de meeste aangemelde kinderen op school zitten. Let op: Ouders dienen zelf voor vervoer te zorgen.

Vragen of aanmelden? Neem contact op met Farent Marjolein de Jong: 06 4335 9003 marjoleindejong@farent.

Schoolfotograaf

12 oktober zou de schoolfotograaf langs komen. In verband met Corona hebben we deze verzet naar het voorjaar. U ontvangt tzt de juiste datum.

Power Kidzz

Power Kidzz training

Power Kidzz is een sociale vaardigheids-/ weerbaarheidstraining voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Deze training leert kinderen: positief om te gaan met andere kinderen, voor zichzelf op te komen, niet weg te lopen voor lastige situaties en moeilijk situaties aan te pakken.

De training Power Kidzz bestaat uit 8 bijeenkomsten van

anderhalf uur voor de kinderen. Ook vindt er een kennismakingsgesprek en een evaluatiegesprek met ouders het kind en de groepbegeleiders plaats. De 8 lessen worden gegeven op de donderdagmiddagen na school in Hilvarenbeek. De definitieve locatie wordt later bekend gemaakt.

Vragen of aanmelden? Neem dan contact op met: Nicole de Smet: 06-13322788 nicoledesmet@farent.nl

Stagiaires

Afgelopen week zijn er twee stagiaires gestart op onze locatie. in groep 1,2,3 juffrouw Anouk en in groep 4,5,6 juffrouw Claudia. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.

Kinderboekenweek

Dinsdagmiddag 29 september wordt de kinderboekenweek feestelijk geopend op school. Tevens zal er in alle groepen aandacht besteed worden aan de kinderboekenweek.

Cito toetsen

Komende week zal er gestart worden met het afnemen van de cito toetsen. Deze toetsen stonden gepland op het einde van het vorige schooljaar. Vanwege corona konden deze toen niet doorgaan. De uitslagen van de toetsen vindt u straks weer in het ouderportaal.

Bureau halt

Donderdag 23 oktober komt bureau Halt in groep 7-8. Zij geven een les met als thema groepsdruk.

Jarigen deze periode

Job Gr. 5
Zoe Gr. 3
Devin opvang
Sjimmie opvang