Workshops-blauw Doorlopende ontwikkellijn | Stichting Samenwijs
Workshops
vacature Doorlopende ontwikkellijn | Stichting Samenwijs
Vacatures
Contact-128 Doorlopende ontwikkellijn | Stichting Samenwijs
Contact
Search-Find-128 Doorlopende ontwikkellijn | Stichting Samenwijs
Zoeken
samenwijs Doorlopende ontwikkellijn | Stichting Samenwijs
Samenwijs
Doorlopende ontwikkellijn

Doorlopende ontwikkellijn

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs staat voor een doorlopende ontwikkeling voor kinderen van 0 – 13 jaar in alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek. Op elk Samenwijscentrum bieden we daarom zowel opvang als onderwijs aan. Het doel van de integratie tussen opvang en onderwijs is om elk kind het maatwerk te bieden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op een goede positieve basis voor zijn/haar eigen toekomst.

Het unieke van Samenwijs is, dat wij onze idealen voor het kind verwezenlijken, door ontschotting tussen opvang en onderwijs en in samenwerking met de partners en samenleving rondom het kind. De teams opvang en onderwijs van de Samenwijscentra begeleiden de kinderen vanuit één pedagogische en didactische visie.

Één locatie
Kinderopvang en onderwijs werken nauw samen aan een rijke leer- en ontwikkelomgeving voor alle kinderen. Om dit te bereiken worden onder andere de thema’s door opvang en onderwijs met elkaar afgestemd. Als voorbereiding op de overgang naar de basisschool worden de kinderen spelenderwijs in contact gebracht met de school en gaan ze regelmatig bij elkaar op bezoek. Door deze activiteiten is er een soepele overgang en warme overdracht naar de basisschool en een ononderbroken ontwikkellijn mogelijk. Onze zorgstructuur ondersteunt ons hierbij. Zo werken we met IB-er(s) voor 0 – 13 jaar en is er op iedere locatie één ondersteuningsteam voor kinderen van 0 – 13 jaar.

Één Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) aanpak
Op onze Samenwijslocaties werken we voor kinderen van 2 tot 6 jaar met een VVE programma. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid loopt als een rode draad door het programma van de dag, evenals het ontwikkelingsgericht werken. Het VVE programma wordt op basis van een thema aangeboden. Hierbij stimuleren wij de peuters en kleuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, rekenen en muziek.

Het doel is om peuters en kleuters spelenderwijs voor te bereiden op het basisonderwijs. Peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand krijgen een extra aanbod om er voor te zorgen dat ook deze kinderen (later) met een goede basis in groep 3 kunnen starten.

Één volgsysteem
Samenwijs maakt gebruik van een volledig ingericht kindvolgsysteem. Met behulp van het (leerling)volgsysteem kunnen we zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd of hoe het zich heeft ontwikkeld. Vanuit de samenwerking tussen ParnasSys (volgsysteem Onderwijs) en Konnect (Opvang) is een pilot gestart op Samenwijs Starrebos met de volledige methode "Driestar Educatief" voor het volgen van kinderen. Dit is een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar. ParnasSys en Konnect verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.