Workshops-blauw Onderwijsinspectie | Stichting Samenwijs
Workshops
vacature Onderwijsinspectie | Stichting Samenwijs
Vacatures
Contact-128 Onderwijsinspectie | Stichting Samenwijs
Contact
Search-Find-128 Onderwijsinspectie | Stichting Samenwijs
Zoeken
samenwijs Onderwijsinspectie | Stichting Samenwijs
Samenwijs
Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. De Inspectie bezocht in december 2018 Samenwijs. Samenwijs vindt het erg belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen binnen de gemeente in hun eigen dorp naar de opvang en school kunnen. Dat ziet de inspectie terug. Veel leerlingen die bijzondere hulp nodig hebben, kunnen gewoon in hun eigen dorp naar school. Op de scholen ziet de inspectie ook dat de samenwerking tussen kinderopvang en de basisschool steeds meer vorm krijgt in de doorgaande pedagogisch-didactische lijn en in de extra ondersteuning voor kinderen van 0-13 jaar. Er wordt met veel inzet en passie voor kinderen gewerkt en er is dan ook sprake van een voldoende kwaliteitscultuur.
Inspectie en Samenwijs zijn het erover eens dat de kwaliteitszorg beter moet. Samenwijscentra kunnen hierin ook leren van elkaar: er zijn Samenwijscentra die hierin vooroplopen. Door de nieuwe Samenwijsplannen 2019-2023 samen te ontwikkelen en regelmatig over de uitvoering te rapporteren aan het bestuur, ontstaat er meer zicht op de kwaliteit. De inspectie heeft er vertrouwen in dat Samenwijs er zelf in slaagt op dit punt verbeteringen door te voeren en voert geen tussentijds herstelonderzoek uit.

Nieuwsgierig naar het volledige inspectierapport?
Klik hier voor meer informatie en bekijk hier het laatste inspectierapport.