Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
Samenwijscentrum De Doelakkers - Hilvarenbeek

Samenwijscentrum De Doelakkers - Hilvarenbeek

Kinderopvang

Locatie De Doelakkers is een Samenwijscentrum waar kinderen de ruimte krijgen om in eigen tempo hun wereld te vergroten. In de pedagogische benadering van de kinderen staat centraal dat het talent van ieder kind telt! Opvang en onderwijs werken er samen aan dat kinderen daadwerkelijk hun talenten kunnen ontwikkelen!

Het kinderdagverblijf bestaat uit drie verschillende groepen en een mooie centrale ontmoetingsruimte! In de hal staat een grote ‘stamtafel’ waar wij graag gebruik van maken om u en de kinderen te ontvangen! Overdag is de hal voor de kinderen een prachtige ontmoetingsruimte om samen activiteiten te doen.

De gedachtegang is, dat kinderen behoefte hebben aan een rustige en stabiele basis met de mogelijkheid tot het vergroten van hun leefwereld naarmate ze ouder worden. Het is te vergelijken met de ontwikkeling thuis; eerst is de wereld in de box groot genoeg, maar als een kind kan kruipen wil het eerst de kamer en wat later ook de wereld achter de kamerdeur ontdekken.

De Vriendjes
De kinderen in de babyleeftijd tot en met gemiddeld 2 jaar komen op de stamgroep "De Vriendjes". In deze groep is ruimte voor maximaal 12 kinderen. Onze pedagogisch medewerkers merken zo rond het tweede levensjaar dat kinderen behoefte hebben aan de uitbreiding van hun wereld. Vanaf dat moment gaan de kinderen over naar één van de andere stamgroepen "De Maatjes" of "Kameraadjes".

De Maatjes en Kameraadjes
Bij "De Maatjes" en “Kameraadjes” is de peuteropvang en de kinderopvang volledig met elkaar geïntegreerd. Dat betekent dat tijdens de vroegere 'peuterspeelzaal tijden' alle peuters van 2 tot 4 jaar hetzelfde programma aangeboden krijgen ter voorbereiding op het onderwijs. Dit noemt Samenwijs, peuteropvang.

Bij "De Maatjes" zijn we dan ook nog bewuster bezig met het creëren van mooie hoeken speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar, steeds gericht op afwisselende activiteiten. Op de groep "De Maatjes" is plaats voor 14 kinderen.

Bij de “Kameraadjes” ontvangen wij iedere ochtend maximaal 16 kinderen, meestal de oudste peuters. Met deze kinderen wordt nog gerichter aan VVE gewerkt en kunnen we net wat meer verdieping bieden in onze activiteiten. VVE staat voor Voor- en Vroeg schoolse educatie. Met behulp van allerlei leuke thema’s worden de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling ondersteund en gestimuleerd door medewerkers, die daarvoor een aanvullende opleiding hebben gehad.

De wereld van kinderen ouder dan 4 jaar wordt uitgebreid met het onderwijs. Voor onze kinderen maken we deze overstap zo klein mogelijk. Dat kan doordat onze kinderen via een glazen wand de activiteiten van het onderwijs kunnen volgen. Daarnaast is sprake van een goede samenwerking tussen het onderwijs en de opvang, geheel in overeenstemming met het Samenwijs principe dat 1+1 meer is dan 2. Oftewel: door een goede samenwerking kunnen onderwijs en opvang samen de kinderen méér bieden dan ieder afzonderlijk zou kunnen.

Kind met duim omhoog
Kom kijken!

Rondleiding?

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum De Doelakkers.

Kinderdagverblijf

Locatiegegevens en documenten

Adresgegevens

Koningskruis 11
5081 XM Hilvarenbeek
T. 013-5057522
E. opvang.doelakkers@stichtingsamenwijs.nl
Contactpersoon: Joep van den Hout

LRK nummers:
KDV: 194430510
BSO: 158881631

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 7.30-18.30 uur. 

In overleg zijn aangepaste openingstijden mogelijk!