Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
Jaarverslagen

Jaarverslagen

Bestuursverslag 2019 Stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs

Stevig verder bouwen op de fundamenten die in 2018 gelegd zijn. Dat was het doel van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs in 2019. De fundamenten zijn geworteld in onze overtuiging: één doorgaande ontwikkellijn voor ieder kind van 0 tot 13 jaar door één team van professionals binnen één organisatie. Het Strategisch Beleidsplan 2018-2022 Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs! bepaalt de bouwplannen. Op de volgende terreinen zijn flinke stappen gezet:

• Beleidsontwikkeling
• Deskundigheidsbevordering
• Organisatieontwikkeling
• Partnerschap

Een klinkend symposium rondom peuter-kleutergroepen in oktober 2019 vormde het afscheid van voormalig bestuurder kinderopvang Marianne Commies. Op haar ambitie - maatwerk voor ieder kind in een kindcentrum zonder schotten – borduurt Samenwijs voort. Op landelijk niveau wordt Samenwijs steeds zichtbaarder als koploper in integrale kindcentra.

In 2020 gaan wij door op de ingeslagen weg. Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs! Dat is onze missie. Dat blijft onze missie!

Arnoud van Leuven,
Voorzitter College van Bestuur

Klik hier voor het volledige bestuursverslag.

Jaarverslagen Stichting Samenwijs Onderwijs