Workshops-blauw Stichting Samenwijs | Onze organisatie
Workshops
vacature Stichting Samenwijs | Onze organisatie
Vacatures
Contact-128 Stichting Samenwijs | Onze organisatie
Contact
Search-Find-128 Stichting Samenwijs | Onze organisatie
Zoeken
samenwijs Stichting Samenwijs | Onze organisatie
Samenwijs
Onze organisatie samenwijs

Onze organisatie


Missie en visie

Samenwijs is het centrum waar het kind met plezier komt. Het aanbod is afwisselend en gericht op een brede ontwikkeling. Het Samenwijscentrum is de spil van opvang, onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 • Meer informatie
  Samenwijs is de spin in het web voor de samenwerking met alle partners die hierbij betrokken zijn.

  Samenwijs stelt het kind centraal. Ieder kind krijgt de aandacht en de zorg die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ergens goed in worden versterkt het zelfvertrouwen van het kind en helpt het kind uit te groeien tot een volwaardig en verantwoordelijk deelnemer aan de samenleving. Om onze missie te realiseren willen we een professionele en lerende organisatie zijn. We verbinden ons met de kinderen en met elkaar om het iedere dag weer beter te doen.

  Kinderen laten een betere sociaal-emotionele ontwikkeling zien en presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij opvang en onderwijs en thuis aansluiten bij wat het kind in het Samenwijscentrum leert. Wij zoeken dan ook het partnerschap met ouders als eindverantwoordelijken voor de opvoeding en ontwikkeling. En ook met de lokale gemeenschap waar de kinderen deel van uitmaken. Door de krachten te bundelen, verbeteren we de kwaliteit van opvang en onderwijs en het welbevinden van alle betrokkenen.

Beleid

Hier vindt u het strategisch beleidsplan 2018-2022 van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs.


Kwaliteit

Samenwijs is verankerd in de samenleving. Als wij over kwaliteitszorg spreken denken we vanuit de maatschappelijke opdracht die wij voor kinderen hebben. Wij willen ons werk iedere dag een beetje beter doen.

 • Meer informatie
  Daarom werken alle Samenwijscentra met vooraf vastgestelde ontwikkel- en leerdoelen. De doorgaande ontwikkellijn vraagt om aansluiting van de kwaliteitszorg en volgsystemen tussen opvang en onderwijs. Met onze visie op Kwaliteitszorg willen wij dichtbij de kinderen en de ouders blijven.

  Verantwoordelijkheid kent meerdere kanten: verantwoordelijkheid geven en nemen en verantwoording afleggen. Dit impliceert dat het een soort tweede natuur van iedere medewerker is om de eigen prestaties en resultaten kritisch te evalueren. Samenwijscentra werken opbrengstgericht (leren van data) en maken hun toegevoegde waarde (leerwinst) zichtbaar. Tevredenheidsonderzoeken bij medewerkers, ouders en kinderen, resultaten van inspectieonderzoeken en relevante andere audits maken de zelfevaluatie compleet. Zelfevaluatie leidt tot verbeterplannen om daarmee de kwaliteitscyclus rond te maken.

  In onze kwaliteitszorg hebben wij vanuit de verankering in de samenleving een verantwoordelijkheid die breder is. Samenwijs handelt als organisatie verantwoordelijk, met respect voor de natuur en oog voor de eindigheid van hulpbronnen. Dat uit zich onder andere in de beperking van verspilling, oog voor hergebruik en een verantwoorde manier van bouw en onderhoud van onze faciliteiten. Die verantwoordelijkheid geven wij ook mee aan de kinderen.