Opvang en onderwijs van 0-13 jaar: Samen Veilig Groeien

     

Visie op ontwikkelen en leren

Op Samenwijscentrum Starrebos wordt gewerkt vanuit de visie spelend (0-7)  en ontdekkend leren (7-13), wat thematisch wordt ingericht. Vanuit de doelen worden activiteiten op niveau aangeboden aan de kinderen. 

Nog geen 4 en toch al naar school!

Samenwijscentrum Starrebos heeft een unieke peuter-kleutergroep, vanuit de overtuiging dat de ontschotting van kinderopvang en onderwijs een meerwaarde is voor de kinderen. We laten de harde grens van 4 jaar los, waardoor de overstap van opvang naar groep 1 vloeiend verloopt. Kinderen worden begeleid door twee professionals en krijgen de ruimte om in eigen tempo hun wereld te vergroten.

KiVa: positieve groepsvorming

KiVa is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten, wat leeft bij de kinderen. Wij zetten in op positieve groepsvorming en stimuleren de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

  

Hoge verwachtingen

Het hebben van hoge verwachtingen draagt eraan bij dat kinderen meer en beter leren. Het is goed voor de ontwikkeling als we van alle kinderen dezelfde hoge basisverwachtingen hebben. Expliciete directe instructie (EDI) gebruiken we als middel voor optimale instructies, waarbij hoge verwachtingen voor alle kinderen centraal staan. 

Opleidingsschool

Wij hechten er waarde aan om onze toekomstige collega's voor te bereiden op ons prachtige vak. Voor zowel opvang als onderwijs zijn wij een opleidingsschool. Studenten van diverse opleidingen kunnen bij ons terecht voor stageplaatsen. Zij worden begeleid door een professional. 

Cultuurloper

De talenten van de kinderen liggen op diverse gebieden. Door hen veelvuldig in aanraking te laten komen met muziek, dans, theater en andere culturele activiteiten hopen wij alle kinderen optimaal te laten ontplooien. 

Partners

Contactgegevens

Starrebos
Schoolstraat 38
5081 VH Hilvarenbeek

Algemeen:
Tel: 013 505 2340
info.starrebos@stichtingsamenwijs.nl

Dagopvang: 

Tel: 013 505 7515
opvang.starrebos@stichtingsamenwijs.nl