Aanmeldformulier

Voor het aanmelden van uw kind op een school gelden de volgende wettelijke afspraken:
  • Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op een school
  • Aanmelden op een school moet schriftelijk gebeuren door de ouders
  • Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven
  • De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning die noodzakelijk is niet zelf kan bieden, zij overleg voert met andere scholen. Ze biedt de ouders dan een passende onderwijsplek aan waar het kind wél het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn op een andere basisschool, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft hiervoor 10 weken na aanmelding de tijd.
Mocht u interesse hebben in onderwijs op Starrebos, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 013-5052340. Voor vragen of een afspraak, neemt u contact op via info.starrebos@stichtingsamenwijs.nl of loop even binnen!