Ouders

De oudervereniging van Starrebos

Starrebos heeft een oudervereniging, waar iedere ouder, die een kind op onze school heeft, lid van kan worden. De oudervereniging stelt zich tot doel de belangen van de leerlingen in de ruimste zin te dienen. Zij doet dit o.a. door activiteiten op niet direct onderwijskundig gebied te organiseren of te ondersteunen. De oudervereniging beoogt de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen.

De oudervereniging heeft een eigen mailadres en is bereikbaar via:
ov.starrebos@stichtingsamenwijs.nl

U kunt natuurlijk ook een van de genoemde ouders benaderen.

Voorzitter: Caroline Peters
Secretaris: Bianca van den Boogaart
Penningmeester: Christien van Heerbeek
Communicatie: Bianca Leenhouwers
Leden: Ingrid Verhoeven
Susanne van de Sande
Daisy Toemen
Marleen Bekkers
Susan Vugts
Renate van de Stee
Carolien van Iersel
Maaike Pistorius

Samen spelen, samen leren, samen werken, samen wijs!