Ouders

Klankbordgroep ouders

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Dit blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

Wij willen als school graag de contacten met alle ouders optimaliseren. Naast het uitspreken van een aantal wederzijdse verwachtingen, kunnen ouders nog op andere manieren bij de school betrokken zijn. Ouders kunnen zitting nemen in de oudervereniging, de locatieraad of in bepaalde werkgroepen. Om de ouders nog meer in de gelegenheid te stellen mee te praten over de ontwikkelingen van de school is er een klankbordgroep van ouders.

De klankbordgroep ouders van Starrebos bestaat bij voorkeur uit 6 ouders, samengesteld uit opvang en onderwijs.

De groep komt 3 tot 4 keer per schooljaar op uitnodiging van de directie bijeen. Het is een open gesprek tussen directie en een groep ouders over een onderwerp dat zowel de school als ouders raakt. Uit zo’n gesprek kunnen verbeterpunten voortkomen. Deze worden besproken met het team en weer teruggekoppeld naar de ouders. Ouders nemen bij voorkeur zitting voor tenminste een jaar.

Via de Nieuwsbrief zullen alle ouders geregeld op de hoogte worden gebracht van de activiteiten van de klankbordgroep.

De oudervereniging van Starrebos

Starrebos heeft een oudervereniging, waar iedere ouder, die een kind op onze school heeft, lid van kan worden. De oudervereniging stelt zich tot doel de belangen van de leerlingen in de ruimste zin te dienen. Zij doet dit o.a. door activiteiten op niet direct onderwijskundig gebied te organiseren of te ondersteunen. De oudervereniging beoogt de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen.

De oudervereniging heeft een eigen mailadres en is bereikbaar via:
ov.starrebos@stichtingsamenwijs.nl

U kunt natuurlijk ook een van de genoemde ouders benaderen.

Voorzitter: Caroline Peters
Secretaris: Bianca van den Boogaart
Penningmeester: Christien van Heerbeek
Communicatie: Bianca Leenhouwers
Leden: Ingrid Verhoeven
Susanne van de Sande
Daisy Toemen
Marleen Bekkers
Susan Vugts
Renate van de Stee
Carolien van Iersel
Maaike Pistorius

Samen leren, samen werken, samen wijs!