Groepen

Hieronder vindt u de groepssamenstelling binnen Opvang Starrebos.
Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.
Babygroep

De kinderen in de babyleeftijd tot 1,5 jaar komen op deze stamgroep. In deze groep is ruimte voor maximaal 10 kinderen. Zodra de pedagogisch professionals merken dat een kind behoefte heeft aan de uitbreiding van zijn of haar wereld, tussen 1 en 2 jaar, groeien kinderen door naar de volgende stamgroep “Dreumesgroep”.

Dreumesgroep

De pedagogisch professionals stellen alles in het werk om de kin­deren een veilige omgeving te bieden. De dreumesgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 1 tot 3 jaar en hier spelen maximaal 12 kinderen. Een leeftijd waarop kinderen heel veel leren. Ze lopen, praten en gaan steeds meer spelen met anderen. We bieden ze passende activiteiten bij deze ontwikkeling. Daarbij maken we indien moge­lijk op deze groep gebruik van VierVVE. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie.

Met behulp van allerlei leuke en betekenisvolle thema’s worden de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling ondersteund en gestimuleerd door de professionals, die daarvoor een aanvullende opleiding hebben gehad. Dit programma bereidt kinderen voor op de overgang naar het onderwijs. In deze groep vangen we maximaal 14 kinderen op.

Peutergroep

De peuteropvang en de kinderopvang volledig met elkaar geïntegreerd. Dat bete­kent dat tijdens de vroegere ‘peuterspeelzaal’-tijden alle peuters van 2 tot 4 jaar hetzelfde programma aangeboden krijgen ter voorbereiding op het onderwijs. Ook in de peutergroep werken we met het VVE-programma VierVVE. Op deze groep is plaats voor 16 kinderen.

Peuter-kleutergroep
Binnen de locatie Starrebos kunnen kinderen al voordat ze hun vierde verjaardag vieren instromen in het onderwijs. In de peuter-kleutergroep krijgen kinderen de ruimte om in eigen tempo hun wereld te vergroten. In de pedagogische benadering van de kinderen staat centraal dat het talent van ieder kind telt! Opvang en onderwijs werken er samen aan dat kinderen daadwerkelijk hun talenten kunnen ontwikkelen!

De overgang voor de peuters naar groep 1 van de basisschool verloopt soepeler voor uw kind omdat Samenwijs Starrebos een peuter/kleutergroep heeft. De peuters vanaf ongeveer 3,5 jaar werken daar samen met de jongste kleuters waardoor optimaal aangesloten kan worden bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind.
BSO

Na schooltijd kunnen kinderen bij Samenwijscentrum Starrebos blijven. Bij de buitenschoolse opvang kun je lekker even bijkomen en je verhaal vertellen over de belevenissen van die dag onder het genot van vers fruit en een bekertje thee of water. Er is een prachtig aanbod van workshops en activiteiten in de verschillende ruimtes binnen het Samenwijs­centrum.

We hebben drie BSO groepen: Spelenderwijs (4-13 jaar), Eigenwijs (4-13 jaar) en Wereldwijs (8-13 jaar)

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum
Starrebos.
Afspraak maken!