?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Fshutterstock_699591430 Stichting Samenwijs | Locatieraad

De locatieraad op Starrebos

Starrebos is sinds 2018 een Samenwijscentrum, waarbinnen opvang en onderwijs de gezamenlijke basis vormen. De locatieraad is een wettelijk ingestelde raad. Dit betekent ook dat medezeggenschap opvang en medezeggenschap onderwijs tezamen de belangen van kinderen, ouders en personeel behartigen in de locatieraad (LR). In de LR denken ouders en professionals mee over het beleid van Starrebos. De LR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de LR:

 • samenwerking tussen opvang en onderwijs

 • de hoogte en besteding van vrijwillige ouderbijdrage

 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de informatiegids

 • vaststellen of wijzigen van een reglement, protocol of jaarplan

 • vakantierooster
 • de verkeersveiligheid rond het Samenwijscentrum

In principe blijft elk lid drie jaar in de LR, daarna kan het LR-lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Iedere Samenwijslocatie heeft een eigen LR, vanuit iedere LR zijn afgevaardigden vertegenwoordigd in de SamenWijsRaad (SWR) die op stichting niveau de belangenbehartiging voor haar rekening neemt.

In de huidige locatieraad zitten de volgende leden;

 • Vanuit ouders opvang:
 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FLieke_van_der_Vleuten Stichting Samenwijs | Locatieraad

  Lieke van der Vleuten

 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FSander_van_den_Bosch1 Stichting Samenwijs | Locatieraad

  Sander van den Bosch

 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FLies_Vanmolkot1 Stichting Samenwijs | Locatieraad
  Lies Vanmolkot
 • Vanuit de ouders onderwijs:
 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FRudi_van_Doormaal1 Stichting Samenwijs | Locatieraad

  Rudi van Doormaal  |  voorzitter en SWR-lid

 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FAnnemarie_Joosten Stichting Samenwijs | Locatieraad

  Annemarie Joosten 

 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FSanne_Hendrickx1 Stichting Samenwijs | Locatieraad
  Sanne Hendrickx
 • Vanuit personeel opvang:
 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FDiana_Verhoeven Stichting Samenwijs | Locatieraad

  Diana Verhoeven  |  secretaris

 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FEmma_van_Oort Stichting Samenwijs | Locatieraad
  Emma van Oort
 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FJurgen_Netten Stichting Samenwijs | Locatieraad

  Jurgen Netten

 • Vanuit de personeel onderwijs:
 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FPetrie_van_den_Borne1 Stichting Samenwijs | Locatieraad
  Petrie van den Borne
 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FFemke_Vrencken Stichting Samenwijs | Locatieraad

  Femke Vrencken

 • ?p=image&src=file%3Dimages%252Fstarrebos%252Flocatieraad2022%252FSuzanne_Robben Stichting Samenwijs | Locatieraad

  Suzanne Robben