De locatieraad op Starrebos

Starrebos is sinds 2018 een Samenwijscentrum, waarbinnen opvang en onderwijs de gezamenlijke basis vormen. De locatieraad is een wettelijk ingestelde raad. Dit betekent ook dat medezeggenschap opvang en medezeggenschap onderwijs tezamen de belangen van kinderen, ouders en personeel behartigen in de locatieraad (LR). In de LR denken ouders en professionals mee over het beleid van Starrebos. De LR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de LR:

 • samenwerking tussen opvang en onderwijs

 • de hoogte en besteding van vrijwillige ouderbijdrage

 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de informatiegids

 • vaststellen of wijzigen van een reglement, protocol of jaarplan

 • vakantierooster
 • de verkeersveiligheid rond het Samenwijscentrum

In principe blijft elk lid drie jaar in de LR, daarna kan het LR-lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Iedere Samenwijslocatie heeft een eigen LR, vanuit iedere LR zijn afgevaardigden vertegenwoordigd in de SamenWijsRaad (SWR) die op stichting niveau de belangenbehartiging voor haar rekening neemt.

In de huidige locatieraad zitten de volgende leden;

 • Vanuit ouders opvang:
 • Lieke van der Vleuten

 • Sander van den Bosch

 • Lies Vanmolkot
 • Vanuit de ouders onderwijs:
 • Rudi van Doormaal  |  voorzitter en SWR-lid

 • Annemarie Joosten 

 • Sanne Hendrickx
 • Vanuit personeel opvang:
 • Diana Verhoeven  |  secretaris

 • Emma van Oort
 • Jurgen Netten

 • Vanuit de personeel onderwijs:
 • Petrie van den Borne
 • Femke Vrencken

 • Suzanne Robben