Peuter-Kleuter groep

Binnen de locatie Starrebos krijgen kinderen de ruimte om in eigen tempo hun wereld te vergroten. In de pedagogische benadering van de kinderen staat centraal dat het talent van ieder kind telt! Opvang en Onderwijs werken er samen aan dat kinderen daadwerkelijk hun talenten kunnen ontwikkelen!

De overgang voor de peuters naar groep 1 van de basisschool verloopt soepeler voor uw kind omdat Samenwijs Starrebos een peuter/kleutergroep heeft. De peuters vanaf ongeveer 3,5 jaar werken daar samen met de jongste kleuters waardoor optimaal aangesloten kan worden bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind.

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum
Starrebos.
Afspraak maken!