Samenwijs met kinderen

Samen staat voor leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur, onze partner kinderopvang en externe organisaties als GGD, Juvans, culturele instellingen en speciaal en voortgezet onderwijs.

Leren doen we allemaal iedere dag: kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, directies en college van bestuur.

Werken veronderstelt een doel: een goede onderwijskwaliteit gevoed door een gezonde ambitie leidend tot goede leerresultaten binnen een positief pedagogisch klimaat.

Samenwijs: we verbeteren de resultaten door krachten te bundelen: in de school met opvang samen, tussen de scholen onderling en met externe partners.