Samenwijs met kinderen

Samen staat voor kinderen, ouders, de teams van opvang en onderwijs, directie en bestuur.

Spelen is de basis voor de ontwikkeling. Spelenderwijs leren de kinderen onbevangen. Spelplezier verbindt kinderen en volwassenen!

Leren doen we allemaal iedere dag: kinderen, professionals, ondersteuners en management.

Werken doen we met een doel: een onderscheidende opvang- en onderwijskwaliteit in een positief pedagogisch klimaat.

Samenwijs: we verbeteren de resultaten door krachten te bundelen! We doen dit met onze partners zoals de gemeente, GGD, Farent, Amarant, culturele instellingen, de sportraad, het verenigingsleven, speciaal en voortgezet onderwijs en de lokale samenleving.

samen spelen
samen leren
samen werken
samenwijs