Bestuur

Basisschool Starrebos is onderdeel van Samenwijs Starrebos en hoort met vijf andere basisscholen bij De Oude Vrijheid, stichting voor katholiek onderwijs in de gemeente Hilvarenbeek. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op de school. Het college van bestuur wil dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen. Onderwijs dat kinderen kansen biedt om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. En onderwijs dat rekening houdt met verschillen tussen kinderen. Thuisnabij en passend onderwijs voor ieder kind, want ieder kind is uniek. Centraal daarbij staat het motto van De Oude Vrijheid:
"Samen leren, samen werken, samenwijs."

In 2018 krijgt Samenwijs een bijzondere betekenis. De Oude Vrijheid en Klik Kinderopvang gaan verder als Samenwijs opvang en onderwijs. Er is dan één team met één pedagogische visie en één leidinggevende voor alle kinderen van 0 - 12 jaar in een Samenwijscentrum. Zo kunnen we nog beter de doorlopende ontwikkeling van uw kind vormgeven. En kunt u die ontwikkeling nog beter volgen. Ook de besturen en raden van toezicht van de beide organisaties zullen volledig samengaan. In de loop van het jaar informeren we u hier nader over.

Arnoud van Leuven, voorzitter college van bestuur

Stichting De Oude Vrijheid
Schoolstraat 38
Postbus 88
5080 AB Hilvarenbeek
Telefoon 013-5050639

Samen leren, samen werken, samen wijs!

Samen staat voor leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur, onze partner Klik Kinderopvang en externe organisaties als GGD, Juvans, culturele instellingen en speciaal en voortgezet onderwijs.

Leren doen we allemaal iedere dag: kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, directies en college van bestuur.

Werken veronderstelt een doel: een goede onderwijskwaliteit gevoed door een gezonde ambitie leidend tot goede leerresultaten binnen een positief pedagogisch klimaat.

Samenwijs: we verbeteren de resultaten door krachten te bundelen: in de school met opvang samen, tussen de scholen onderling en met externe partners.