Etudaraad

De Etudaraad; wat is dat eigenlijk?
Naast de locatieraden op de locaties, functioneert er binnen Etuda ook een Etudaraad. De Etudaraad behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel op centraal niveau. In de Etudaraad denken ouders en professionals mee over het beleid van de stichting. Hierbij voeren zij overleg met het bestuur van Etuda. De Etudaraad heeft een informatieve, adviserende en instemmende rol.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de Etudaraad:
* Tarievenbegroting kinderopvang
* Strategische beleidsdoelen Etuda
* Jaarverslagen opvang en onderwijs

Wie zijn de leden van de Etudaraad?
Zowel vanuit opvang als vanuit onderwijs zijn er 6 personen vertegenwoordigd in de Etudaraad. In principe blijft elk lid 3 jaar in de Etudaraad. Daarna kan een lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.