Samenwijsraad

De Samenwijsraad; wat is dat eigenlijk?
Naast de locatieraden op de locaties, functioneert er binnen Samenwijs ook een Samenwijsraad. De Samenwijsraad behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel op centraal niveau. In de Samenwijsraad denken ouders en professionals mee over het beleid van de stichting. Hierbij voeren zij overleg met het bestuur van Samenwijs. De Samenwijsraad heeft een informatieve, adviserende en instemmende rol.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de Samenwijsraad:
* Tarievenbegroting kinderopvang
* Strategische beleidsdoelen Samenwijs
* Jaarverslagen opvang en onderwijs

Wie zijn de leden van de Samenwijsraad?
Zowel vanuit opvang als vanuit onderwijs zijn er 6 personen vertegenwoordigd in de Samenwijsraad. Hierin is altijd 1 persoon van de kinderopvang in Middelbeers vertegenwoordigd, en ook 1 persoon vanuit de kinderopvang van Kindcentrum De Driehoek. In principe blijft elk lid 3 jaar in de Samenwijsraad. Daarna kan een lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.