Samenwijsraad

De Samenwijsraad; wat is dat eigenlijk?
Naast de locatieraden op de locaties, functioneert er binnen Samenwijs ook een Samenwijsraad. De Samenwijsraad behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel op centraal niveau. In de Samenwijsraad denken ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers mee over het beleid van de stichting. Hierbij voeren zij overleg met het bestuur van Samenwijs.
De Samenwijsraad heeft een informatieve, adviserende en instemmende rol.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de Samenwijsraad:
* Tarievenbegroting kinderopvang
* Opzetten impulsklas onderwijs
* Maatregelen IKK-kinderopvang
* Strategische beleidsdoelen Samenwijs
* Jaarverslagen opvang en onderwijs

Wie zijn de leden van de Samenwijsraad?
Zowel vanuit opvang als vanuit onderwijs zijn er 6 personen vertegenwoordigd in de Samenwijsraad. Hierin is altijd 1 persoon van de kinderopvang in Middelbeers vertegenwoordigd, en ook 1 persoon vanuit de kinderopvang van Kindcentrum De Driehoek.
In principe blijft elk lid 3 jaar in de Samenwijsraad. Daarna kan een lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Samen leren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et nibh quis orci interdum fringilla. Morbi ut condimentum erat, a viverra ligula. Vivamus tincidunt ligula at tellus molestie pulvinar. Curabitur eu elit pharetra, eleifend augue ac, faucibus lectus. Nulla ut arcu felis. Aliquam rhoncus id nibh ut tincidunt. In sagittis ornare interdum.