• Plezier Leren

Nieuwsbrief Samenwijs St. Jozef

stjozef

Herstart

Vandaag zijn we weer gestart op onze school. Wat fijn dat bijna alle kinderen weer op school zijn. We hopen dan ook dat we open kunnen blijven. We hebben dan ook een aantal maatregelen getroffen om eventuele besmettingen tegen te gaan. Deze vindt u hieronder nogmaals.
Na de vakantie zal het ook nog continurooster zijn. Groep 2 mag dan op vrijdag om 12 uur opgehaald worden. Groep 1 is op vrijdag vrij.

Gezamenlijk kader Samenwijs.

Samenwijs heeft u eerder geïnformeerd dat scholen en kinderdagopvang maandag 8 februari volledig opengaan. Veiligheid van alle betrokkenen, uitvoerbaarheid van de organisatie en tijdige communicatie naar ouders zijn belangrijke uitgangspunten. In gezamenlijkheid zijn de volgende afspraken gemaakt:
Alle Samenwijscentra hanteren vanaf 8 februari het continurooster met woensdagmiddag vrij.
• Samenwijscentra hanteren een streng 'snottebellenbeleid'. Voor alle typen verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid en hoesten geldt dat kinderen thuisblijven, tenzij er sprake is van gebruikelijke en bekende klachten zoals hooikoorts of astma.
• Voor het kinderdagverblijf geldt dat kinderen met verkoudheidsklachten mogen komen, tenzij er sprake is van verhoging (vanaf 37,5 graad). NB: bij ernstige verkoudheid kunnen medewerkers u verzoeken het kind op te komen halen.
• Kinderen van groep 7 en 8 dragen een mondkapje in het gebouw. Als deze kinderen op hun plaats in de klas zitten, mag het mondkapje af. 
• Besmettingen: Samenwijs volgt de quarantaine regels van de overheid. Bij een positieve test bij kind of leerkracht gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Na een test op de 5e dag met een negatieve uitslag, kan het onderwijs in de klas hervat worden. Kiest u ervoor het kind niet te testen, dan houdt u het kind 5 dagen langer thuis. Samenwijs spant zich in om bij quarantaine zo snel mogelijk thuisonderwijs te verzorgen.

Samenwijs vraagt uw medewerking bij het naleven van deze en alle algemene corona maatregelen. Volg s.v.p. de aanwijzingen van onze medewerkers voor ieders veiligheid op. Dat is de beste garantie voor de continuïteit van opvang en onderwijs.

Carnaval

Aanstaande vrijdag hebben we een aangepaste viering in de groepen. Voor eten en drinken wordt dan gezorgd. Kinderen mogen een onesie of huispak of zoiets dergelijks aandoen. De eindtijd is dan ook 14.30 uur.
De gekke haardag, brildag en hoedjesdag gaan niet door. 
Ondanks alles wensen wij iedereen een fijne vakantie.

Rapport

Donderdag krijgen de kinderen hun rapport weer mee naar huis. Dit rapport is gebaseerd op de periode september t/m december. Er is geen AVI niveau ingevuld omdat deze niet recent is. Mocht u vragen hebben over het rapport kunt u deze in het tien minuten gesprek stellen.

Toetsen

De toetsen uit het leerlingvolgsysteem zullen worden afgenomen conform de richtlijnen van Cito. Dat betekent dat er een periode van ongeveer 2 weken van regulier onderwijs is geweest voordat overgegaan wordt tot afname van de toetsen. Ook voor de eindtoets (IEP) groep 8 geldt dat we de landelijke ontwikkelingen volgt.

Locatieraad

De verkiezingen van de locatieraad komen er weer aan, heeft u interesse dan kunt u dit aangeven bij juffrouw Kim van Oirschot. De huidige locatieraadsleden hebben zich ook herkiesbaar gesteld.

Bedankt

Namens het team wil ik alle ouders bedanken voor de inzet van het thuisonderwijs. Zonder deze hulp was het onmogelijk geweest om goed onderwijs te geven. 


Jarigen deze periode

Lotte groep 1