• Plezier Leren

Nieuwsbrief Samenwijs St. Jozef

Logo-Samenwijs-Sint-Joze_20190221-082205_1

Durdauwerscircus

​Vrijdag 1 maart is het dan zover, het eerste Durdauwerscircus  op de St. Jozef. De kinderen zijn de gehele ochtend druk aan het oefenen voor de voorstelling. De voorstelling begint om 13.30 uur en zal geopend worden door Prins Celleke. We hopen op veel publiek. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Om 14.15 uur kunnen de kinderen gaan genieten van een welverdiende vakantie.

Locatieraad

​Na dit schooljaar neemt Christel Krijnen afscheid van de locatieraad. Nu zijn we op zoek naar een vervanger. Mocht u interesse hebben om mee te denken over het beleid op ons Samenwijscentrum geef dit dan even door aan juffrouw Kim ( k.vanoirschot@stichtingsamenwijs.nl ). Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen zijn.

TSO

​De laatste tijd krijgen we vragen over de bekostiging van de TSO. Hieronder een korte toelichting.

-Over de kosten van TSO-opvang kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

-Bij vermindering of opzegging van de opvang hanteren wij één maand opzegtermijn

-Bij afname van TSO op vaste dagen ontvangt u 10 maanden per jaar een factuur. In de maanden juli en augustus brengen wij geen kosten voor vaste TSO in rekening.

-Bij een abonnement voor vaste TSO dagen worden de kosten altijd in rekening gebracht ook als uw kind er een keer niet is. Hiermee is rekening gehouden bij het vaststellen van de maandelijkse kosten.

-Ruilen van een gemiste dag is mogelijk, dit kan in dezelfde maand en kunt u aanvragen via het ouderportaal.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Anouk de Beijer

Staking

Vrijdag 15 maart is er een staking uitgeroepen in het hele onderwijs. Het team van de St. Jozef zal hier geen gehoor aan geven. De kinderen worden deze dag dan ook gewoon op school verwacht.​

Kanjertraining

Maandag 1 april is er op school een algemene ouderavond over de Kanjertraining. Deze avond wordt verzorgd door Stichting Kanjertraining. Op deze avond krijgt u uitleg over de op onze school gebruikte methode. U ontvangt nog een officiële uitnodiging voor deze avond.​

AVG

Onderwijs-activiteit en daarvan foto's maken, mag dat nog.?

De AVG wet, is daar duidelijk over: Ja, dat mag. Maar……….wat doe je vervolgens met die foto's ? Daar zit de spanning.

1. De Opvang & Onderwijs locatie mag alleen foto's publiceren op het afgesloten deel van de website, MET toestemming van de ouders. Duidelijk en zo gaan we daar ook mee om.

2. Maakt een leerkracht of pedagogisch medewerker ( ook stagiaires ) foto's voor privé gebruik, geldt bovenstaande als hij of zij die foto's wil publiceren. De betreffende is immers in dienst van onze stichting en dient zich professioneel te houden aan het beleid.

3. De ouders mogen foto's maken van hun eigen kind en daarmee doen wat ze willen. Het is wel HEEL verstandig, bij publiceren te denken aan de rechten van hun kind !

4. Maakt een ouder een foto van het kind, met een of meer andere kinderen daarbij en plaatst die vervolgens op een of ander publiek openbaar sociaal medium, dan wordt het een ander verhaal. Omdat die foto is gemaakt tijdens een specifieke schoolactiviteit, en duidelijk herkenbaar zijn, zijn de kinderen op die foto te herleiden tot die onderwijslocatie en mag dat dus NIET. Plaats je die foto's op een eigen klein afgeschermd privé-deel, mag het WEL. Ga er dus heel bewust mee om.

5. De journalist, heeft te maken met journalistieke vrijheid en valt onder "vrijheid van meningsuiting". Die mag WEL ongevraagd foto's maken en publiceren. Wel is het gebruikelijk dat een journalist, die foto's maakt, of laat maken, zich meldt bij de onderwijs locatie. Ten aanzien van de rechten het kind, is het verstandig als een journalist, zich vooraf kenbaar maakt en zo de keuze geeft aan de kinderen die hij/zij wil fotograferen. Iedereen heeft namelijk het recht op vergetelheid.

Op al onze locaties is deze tekst verspreid onder de ouders, via een nieuwsbrief, en/of op de site, zodat we zeker weten, dat u van deze regels op de hoogte bent. Laten we met elkaar afspreken ons er aan te houden, want; wetten maken is één, maar ze ook daadwerkelijk uitvoeren is twéé.

Bedankt voor uw medewerking;
Ben Hagenberg Privacy officer Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs

Even voorstellen

Hallo allemaal,

Ik ben Martje van Roovert, ik kom uit Esbeek en ben 19 jaar oud. Ik ben een eerstejaars student aan de PABO in Tilburg. Het afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in groep 7 op de Doelakkers in Hilvarenbeek. Op dit moment loop ik op dinsdag en woensdag stage in groep 1/2 in Haghorst. Ik heb hier super veel zin in en hoop veel te kunnen leren. In mijn vrije tijd werk ik bij 't Schouwke in Hilvarenbeek, daar zou je me tegen kunnen komen.

Groetjes Martje

Hallo! Even voorstellen, ik ben juf Melanie en ik kom het aankomende halfjaar op dinsdag en woensdag stage lopen op het St. Jozef. Ik ben 20 jaar en zit op dit moment in het eerste jaar van de pabo op het Fontys in Tilburg. Ik ga tot aan de zomervakantie stage lopen in groep 6/7/8, iets waar ik enorm veel zin in heb! Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust!

Groetjes Melanie

Jarigen deze periode

​Lotte  Opvang
Laurens Gr. 1-2
Femm Gr. 1-2
Koen Gr. 4