• Plezier Leren

Nieuwsbrief Samenwijs St. Jozef

thumbnail_Logo-samenwijs-Stichting---DEF---Lettercontouren---CMY_20200408-082009_1

Update

​​Zoals we al hadden verwacht, is vorige week tijdens de persconferentie van het kabinet duidelijk gemaakt dat de scholen in Nederland nog enige tijd gesloten blijven. Hopelijk kunnen we op woensdag 6 mei as. alle kinderen weer op school ontvangen. We kunnen dan weer lesgeven op de wijze waarop u dat van ons gewend bent, met alle leerlingen en hun juf of meester in het eigen klaslokaal. Helaas is dat nu nog even niet aan de orde en bieden we gedurende de komende weken nog 'onderwijs op afstand' aan. We zijn steeds zoekende naar de juiste manier van thuisonderwijs. Daarom kan het ook per groep iets van elkaar afwijken.

Kaartje van de burgemeester

In de bijlage vindt u een kaartje van de burgemeester

Eindtoets en Koningsspelen 

​Vorige week heeft minister Slob het besluit genomen dat de Centrale Eindtoets in 2020 niet wordt afgenomen. Van al het onderwijspersoneel wordt nu veel gevraagd. Men vangt kinderen van ouders met vitale beroepen op en organiseert onderwijs op afstand voor de kinderen die thuis zitten vanwege het coronavirus. De minister waardeert enorm hoe het onderwijsveld zich nu voor de leerlingen inspant.

Doordat de Centrale Eindtoets dit jaar niet doorgaat, worden de schooladviezen die aan de leerlingen gegeven zijn definitief. Op basis van deze adviezen starten leerlingen volgend schooljaar op de middelbare school.

Ook gaan de Koningsspelen dit jaar niet door, over de verdere activiteiten dit schooljaar ontvangt u zo snel mogelijk bericht.

Nieuws van de opvang

Wat zitten we toch in een rare tijd met z'n allen. Net nu iedereen zin had in het voorjaar en eropuit wil, moeten we binnen blijven om onszelf en anderen te beschermen. Allemaal door de Corona.

We willen benadrukken dat het wenselijk is om:

· Opvang aan te vragen als u deze opvang niet anders geregeld krijgt en u werkt in een vitaal beroep.

· Het blijft van belang dat we minimale contactmomenten hebben en altijd 1 ½ meter afstand bewaren.

· U bij voorkeur uw kind(eren) bij de deur overdraagt.

· We alle voorschriften van het RIVM goed volgen.

Zo zorgen we goed voor onszelf en voor anderen, alvast onze dank!

Fruit en lunchafspraken:

Kinderopvang: voor de kinderen van de kinderopvang is het niet nodig fruit, brood etc. mee te nemen, wij zorgen daarvoor.

School: voor de kinderen die gebruik maken van de opvang tijdens de schooltijden willen we vragen om fruit en lunch mee te nemen zoals ze gewend waren. Wij zorgen voor melk, thee of water.

Jarigen deze periode

​Merle gr. 2
Twan Gr. 8
Modest Gr. 7
Benthe Gr. 1
Fabian Gr. 4