• Plezier Leren

Nieuwsbrief St. Jozef

Start schooljaar

​Afgelopen maandag zijn we weer gestart met 54 leerlingen in het onderwijs en 27 kinderen in de opvang. We wensen alle kinderen een heel fijn jaar toe.

Team Samenwijs St. Jozef 

Oudergesprekken 

 ​Aanstaande maandag en dinsdag zijn de eerste oudergesprekken van dit schooljaar. U heeft hier aan het begin van de week een uitnodiging voor ontvangen.

Kalender 

 Ook dit jaar ontvangt u weer een mooie kalender. Hierin kunt u alle belangrijke informatie vinden. Om uw agenda al te vullen vindt u hier de studiedagen.

Donderdag 6 december
Woensdag 13 februari
Woensdag 29 mei

De algemene informatieavond is op maandag 10 september.

Luizenbrigade

 De Luizenbrigade is op zoek naar een nieuw lid. Heeft u tijd om na iedere vakantie even de kinderen te controleren, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.

Jong Nederland

 Jong Nederland Diessen Jong Nederland Diessen is een afdeling van Jong Nederland Landelijk en hoort bij het district de Kempen. De vereniging is bedoeld voor kinderen van 4 tot jongeren tot 16 jaar. Op de Minioren na komen de leden wekelijks samen met hun eigen leeftijd groep om activiteiten te ondernemen in de pijlers Sport en Spel, Creativiteit en Buitenleven.
We passen programma's aan op de interesse van de groep. Om een indruk te krijgen van het aanbod verwijzen we iedereen graag naar onze website en Facebook pagina https://jongnederlanddiessen.jouwweb.nl

Voor vragen en of opmerkingen zijn we bereikbaar via de mail: bolsterbode@hotmail.com

Jarigen deze periode 

​Emma Gr. 1
Daan Gr. 7
Ravi Opvang