• Plezier Leren

Nieuwsbrief St. Jozef

Week van de opvoedingGeef hier de hoofding....

'Opvoeden is samenspel'

In de landelijke Week van de Opvoeding zijn er in de bibliotheek Hilvarenbeek twee activiteiten, een voor ouders en een voor kinderen.

Op dinsdagavond 2 oktober van 19.45 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) verzorgt Eline Weijers, opvoedcoach, voor ouders een interactieve presentatie Workshop 'Je macht loslaten, opvoeden zonder straffen en belonen'. www.ouderschapvanuitjehart.nl Gratis entree, aanmelden via eline@ouderschapvanuitjehart.nl

Op woensdagmiddag 3 oktober geeft Mariëlle Worm, kindercoach, groepstrainer en ouderbegeleider na de voorlees/poppenkastactiviteit van Oma Boekentas over het thema vriendschap, een workshop van 14.30 tot 15.15 uur waarin kinderen van 6 tot 12 jaar op speelse en creatieve manier op zoek gaan naar vriendschap en geluk. www.kcp-devlindertuin.nl

Gratis entree, aanmelden via hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl

Nieuws van de opvang

Aanmelden tussen schoolse opvang

Wij merken dat er met regelmaat kinderen niet aangemeld zijn voor de tussen schoolse opvang.

Het verzoek om dit wel te doen. Dit kan via deouderportaal app tot 9 uur 's ochtends op debetreffende dag.

Indien u problemen heeft met het inloggen, kunt u contact opnemen met plaatsing en planning; plaatsingen@stichtingsamenwijs.nl

Herfstvakantie

De zomervakantie is nog maar net achter de rug. De scholen zijn weer begonnen en de kinderen zijn weer gewend. Achter de schermen zijn wij al weer druk bezig met de voorbereiding van deherfstvakantie.

Deze begint dit jaar op maandag 15 oktober en eindigt op 19 oktober. Wij vernemen graag van u of uw kind(eren) in de herfstvakantie komen.

Tijdens de vakanties is Samenwijs St. Jozef gesloten. De opvang vindt plaats bij Samenwijs Diessen, Molenstraat 8, 013-7440092.

De pedagogisch medewerkers van Samenwijs St. Jozef zullen deze week aanwezig zijn in Diessen.

De aanmeldbrief voor de vakantie BSO ontvangt u z.s.m. van ons.

AVG formulieren

Denkt u aan het inleveren van de toestemmingsformulieren omtrent de AVG wetgeving.

Jarigen deze periode

Nicole Gr. 8
Zoe Gr. 1
Fenne Gr. 8
Devin Opvang​