• Plezier Leren

Nieuwsbrief St. Jozef

stjozef

Corona update

In de bijlage vindt u een brief van het college van bestuur over de heropening van de BSO.

Koningsspelen

Vrijdag 23 april zijn er aangepaste Koningsspelen op onze school. Groep 1 is hier ook bij welkom, wilt u doorgeven aan de juf of uw kind ook daadwerkelijk komt. We hanteren deze dag de gewone schooltijden van 8.30 uur tot 14.30 uur. Groep 1 en 2 blijven deze dag ook tot 14.30 uur op school. De kinderen moeten gewoon hun fruit en lunchpakketje meebrengen. We zullen de hele dag sportief bezig zijn, dus sportkleding is gewenst. Ook op deze dag zullen we de coronamaatregelen in acht nemen.

Informatie Bron en Contactonderzoek

De GGD kan in het kader van bron- en contactonderzoek de school vragen bepaalde informatie te verstrekken over medewerkers en leerlingen. Dit mag de school doen op grond van een 'gerechtvaardigd belang'. Hiervoor heeft het ministerie van OCW recent een handreiking gepubliceerd. De volgende (persoons)gegevens mogen verstrekt worden:
* de naam van de medewerker of leerling die mogelijk als categorie 2 of 3 in het BCO wordt aangemerkt
* de geboortedatum van de medewerker of leerling
* het telefoonnummer en/of e-mailadres van de medewerker of leerling (of van diens ouders/ verzorgers bij leerlingen tot 16 jaar)
* of de medewerker of leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de presentielijst)
* waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas)
* of er sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen.
Er hoeft niet expliciet vooraf of bij iedere casus toestemming gevraagd te worden aan ouders zelf om de bovenstaande gegevens te verstrekken. De school draagt er zorg voor dat hier vóóraf aan alle belanghebbenden over wordt gecommuniceerd. Als ouders/verzorgers niet willen dat de school gegevens deelt met de GGD in het kader van bron- en contactonderzoek, kunnen zij daar zonder enige sociale of impliciete druk bezwaar tegen maken bij de school zodat deze gegevens niet verstrekt worden.

Koningsdag

Dinsdag 27 april zijn alle kinderen vrij i.v.m. Koningsdag.

Digi D

Heeft jouw kind al een DigiD? Als dit niet het geval is, is het handig om die alvast aan te vragen. Ook kinderen worden steeds vaker getest op corona. Met een DigiD krijg je de uitslag snel online binnen en hoef je niet te wachten op een telefoontje met de uitslag. Dit doe je gemakkelijk via https://bit.ly/38rCqGA 
Kijk voor meer informatie over het testen van kinderen op http://bit.ly/2N2EBsu    

Verkeersexamen

Gisteren zijn alle leerlingen van groep 7 en 8 geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. Vorige week zijn deze leerlingen ook geslaagd voor het theoretisch examen. Iedereen van harte gefeliciteerd.

Parnassys

In het ouderportaal van parnassys zijn de toetsen van de afgelopen maand weer te zien. Ook kunt u hier een aantal gegevens aanpassen. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn dan hoor ik het graag. 
Ook krijgt u binnenkort weer een uitdraai van de gemaakte Cito toetsen.

Jarigen deze periode

Thalia Gr. 5
Modest gr. 8
Benthe Gr. 2
Darren Gr. 8