Verlof aanvragen

Door op onderstaande link te klikken kunt u verlof aanvragen voor uw kind buiten de schoolvakanties.
Als een kind vijf jaar oud wordt is het leerplichtig. Dat betekent dat u uw kind vanaf dat moment niet zomaar kunt thuishouden. In bepaalde gevallen zult u verlof moeten aanvragen. Daar zijn richtlijnen voor. Bij een bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of bijvoorbeeld tandarts verwachten wij van u dat u dat regelt met de betreffende leerkracht.

Wij weten dat het niet altijd mogelijk is maar wij vragen u toch dit soort zaken zo veel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Als de afspraak toch onder schooltijd valt zien wij graag dat u uw kind op school komt ophalen: wij sturen liever geen kinderen naar huis.

Verlof voor huwelijk, jubilea, begrafenis en dergelijke.

In eerste instantie regelt u dit soort zaken bij de leerkracht. Hij of zij weet precies wat wel kan/mag en wat niet. Eventueel spreekt u de directie aan. Wel hebben we graag een schriftelijke melding van u, zodat we de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden.

Verlof voor extra 'vakantiedagen'?

Hiervoor wordt in principe geen verlof gegeven buiten de bestaande wettelijke regeling om. Mocht u om welke reden dan ook toch denken recht op verlof te hebben, neemt u dan tijdig contact op met de directie. Bij vermoeden van ongeoorloofd verlof zijn wij verplicht dat te melden aan de gemeente (ambtenaar leerplicht-zaken).