?p=image&src=WyJpbWFnZXMvc3Rqb3plZi9iYW5uZXIvc2NocmlqdmVuLmpwZyIsW1siZG9SZXNpemUiLFsxOTIwLDYwNCwxOTIwLDYwNF1dXV0%3D&file=12%2Fschrijven-120f5be4 Stichting Samenwijs | Samenwijs

Samenwijs

Als een kind vijf jaar oud wordt is het leerplichtig. Dat betekent dat u uw kind vanaf dat moment niet zomaar kunt thuishouden. In bepaalde gevallen zult u verlof moeten aanvragen. Daar zijn richtlijnen voor. Bij een bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of bijvoorbeeld tandarts verwachten wij van u dat u dat regelt met de betreffende leerkracht.

Wij weten dat het niet altijd mogelijk is maar wij vragen u toch dit soort zaken zo veel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Als de afspraak toch onder schooltijd valt zien wij graag dat u uw kind op school komt ophalen: wij sturen liever geen kinderen naar huis.
achtergrond-subbanner-nieuwekleuren-ebd11c11 Stichting Samenwijs | Samenwijs