Samenwijs

Als een kind vijf jaar oud wordt is het leerplichtig. Dat betekent dat u uw kind vanaf dat moment niet zomaar kunt thuishouden. In bepaalde gevallen zult u verlof moeten aanvragen. Daar zijn richtlijnen voor. Bij een bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of bijvoorbeeld tandarts verwachten wij van u dat u dat regelt met de betreffende leerkracht.

Wij weten dat het niet altijd mogelijk is maar wij vragen u toch dit soort zaken zo veel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Als de afspraak toch onder schooltijd valt zien wij graag dat u uw kind op school komt ophalen: wij sturen liever geen kinderen naar huis.