onzeschool-469df0cb Stichting Samenwijs | Locatieraad

Locatieraad

Samenwijs Opvang & Onderwijs vindt medezeggenschap heel belangrijk om een goede interactie en feedback te krijgen tussen ouders en de organisatie op vestigingsniveau en op niveau van de totale organisatie. Daarom stimuleren wij de participatie in de oudercommissie, die vertegenwoordigd is binnen de Locatieraad Samenwijs St. Jozef. Binnen de locatieraad worden alle zaken besproken die voor de geïntegreerde opvoeding en ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 13 jaar van belang zijn en die wettelijk behoren tot de medezeggenschap van ouders en medewerkers binnen opvang en onderwijs.

De MR van de basisschool en de oudercommissie van de kinderopvang zijn hierbij geïntegreerd.

In de locatieraad nemen de volgende personen zitting:
  • Kim van Oirschot
    Personeel onderwijs
  • Ellen van Gils

    Ouder opvang

achtergrond-subbanner-nieuwekleuren-89a058f5 Stichting Samenwijs | Locatieraad