Ouderraad

De Ouderraad is, net als de Medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen onze school. In de Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en het team over het organiseren van activiteiten op school waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt.
 • Groep 1:

  Ellen van Gils

 • Groep 2:

  Jill van Dorst

 • Groep 3:

  Natascha Petersen

 • Groep 4:

  Ingrid Rombouts

 • Groep 5:

  Yvonne Schepens

 • Groep 6:

  Kim Rijnen

 • Groep 7:

  Mirella Reijrink

 • Groep 8:

  Suzanne Kramer

De Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om bovengenoemde activiteiten te kunnen uitvoeren. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een berichtgeving, waarin u kunt aangeven of u akkoord gaat met het betalen van deze schoolbijdrage en hoe u deze dan kunt voldoen.