school-banner-47c4da47 Stichting Samenwijs | Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad is, net als de Medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen onze school. In de Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en het team over het organiseren van activiteiten op school waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt.
 • Groep 1:

  Natascha Petersen

 • Groep 2:

  Ingrid Rombouts

 • Groep 3:

  Yvonne Schepens

 • Groep 4:

  Kim Rijnen

 • Groep 5:
 • Groep 6:

  Anouk Schoenmakers

 • Groep 7:

  Annet van Bavel

 • Groep 8:

  Wilma Roefs

Hoe ziet de school eruit als er geen Ouderraad actief is?
Komt Sinterklaas dan wel op school? En als hij komt, brengt hij dan ook wat mee?
Wat doen we met Kerst? En wie verzorgt alle lekkere hapjes en drankjes?
Wie helpt er een handje mee om het Carnavalsfeest zo gezellig te maken?
Wordt er iets gedaan met Pasen? Wie helpt de Paashaas met de eieren?
Wie zorgt voor het lekkere appeltje of het koekje bij de jaarlijkse sportdag?
Wie regelt er het zomerfestival mee? Dat supergezellige afsluitfeest voor de zomervakantie.
Natuurlijk, er blijft tijd over voor goed en degelijk basisonderwijs, maar het is wel een beetje kaal.
Dit is toch sneu voor de kinderen?
Het is duidelijk. Zonder Ouderraad ziet Basisschool Sint Jozef er heel anders uit.
Gelukkig, Basisschool Sint Jozef heeft een Ouderraad!
We durven wel te zeggen dat de ouderraad een onmisbaar orgaan is binnen onze school!
We hebben een prima functionerende groep die met veel enthousiasme elk jaar weer veel werk verzet zodat het voor de kinderen extra feestelijk wordt om naar school te gaan.
Wat is eigenlijk een ouderraad?
De Vereniging van Openbaar Onderwijs zegt hierover:
Een ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders/verzorgers. Die groep ouders doen dit allemaal geheel vrijwillig. De school is erg blij met zoveel betrokken vrijwilligers. Dit blijkt wel als we bij een activiteit door de school hollen om de laatste zaken nog te regelen. Regelmatig worden we dan even gecomplimenteerd door de teamleden en verteld hoe zeer onze inzet wordt gewaardeerd.
Hoe werken we in de ouderraad?
De ouderraad bestaat uit acht ouders, uit elke groep een vertegenwoordiger, en de directeur. We komen gemiddeld zes keer bij elkaar om te vergaderen. De eerste vergadering is altijd in het begin van het nieuwe schooljaar. Natuurlijk doen we dit niet alleen. Voor de meeste activiteiten werken we samen met de leerkrachten. We overleggen dan wie wat organiseert en wie voor welke boodschappen zorgt. Vele handen maken licht werk: soms hebben we in de voorbereiding extra mensen nodig. Zo doen we soms een beroep op u om bijvoorbeeld een keertje mee te rijden naar een activiteit. Meestal gebeurt dit via email. De klassenouder houdt het contact tussen ouders en leerkrachten. Op de vergaderingen bespreken we de voortgang in de voorbereiding van alle evenementen en activiteiten.
Invloed op de dagelijkse gang van zaken op school?
Jazeker. Als ouderraad zijn we een middel om mee te denken en te beslissen over het reilen en zeilen op de school van onze kinderen. De ouderraad komt immers op voor de belangen van de kinderen en hun ouders. Hebt u een vraag of misschien wel een probleem en denkt u dat de ouderraad hier het antwoord op heeft of bespreekbaar kan maken, schroom niet en laat het een van de leden weten. Wij zullen het meenemen in onze eerstvolgende vergadering, of indien nodig direct tot overleg overgaan.
We kunnen altijd tips en adviezen gebruiken!
Heeft u tips of aanmerkingen voor de ouderraad, dan staan we hier altijd voor open. We horen graag direct van u waar we nog extra op kunnen letten, of waaraan we nog kunnen werken.
De Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om bovengenoemde activiteiten te kunnen uitvoeren. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een berichtgeving, waarin u kunt aangeven of u akkoord gaat met het betalen van deze schoolbijdrage en hoe u deze dan kunt voldoen.
achtergrond-subbanner-nieuwekleuren-89a058f5 Stichting Samenwijs | Ouderraad