Onze school

Geschiedenis

De eerste school in Esbeek werd in 1844 gebouwd aan de Dorpsstraat. In 1882 vond er een verbouwing plaats en in januari 1861 telde de school 46 leerlingen.

In 1949 kwam er een nieuwe schoolgebouw. In één van de 5 lokalen werd de kleuterklas ingericht.

In die tijd bestond er nog geen basisonderwijs maar waren de kleuterschool en de lagere school nog twee aparte instellingen. Het aantal leerlingen op de lagere school nam toe waardoor er geen plaats meer was voor de kleuters. De huur van de kleuterschool moest worden opgezegd en er moest een nieuwe kleuterschool komen. De gemeente wilde echter geen nieuwe kleuterschool financieren. Toen gebeurde er iets unieks in Esbeek. De boerenbond en de kerk bekostigden de bouw van de nieuwe kleuterschool. Deze kleuterschool werd geopend in maart 1973.

Omdat de onderhoudskosten van het gebouw aan de Dorpsstraat te hoog werden is besloten om de “nieuwe” kleuterschool uit de breiden en zo het gebouw geschikt te maken voor beide scholen. In 1983 werd de nieuwe school, die ondertussen de naam: “de Wingerd” gekregen had, officieel geopend. De laatste verbouwing dateerde van 2005.

In 2019 namen we onze intrek in het nieuwe schoolgebouw, de voormalige Heilige Adrianuskerk. Deze kerk is van oorsprong een neogotische kerk in Esbeek, gebouwd in 1988. De kerk in zijn huidige vorm is gebouwd in 1937 en dankte zijn naam aan de Heilige Adrianus van Hilvarenbeek. De kerk is volledig omgebouwd tot Samenwijs accomodatie. Dit is een complex waarin bassischool, kinderopvang en peuterspeelzaal samen gevestigd zijn.

Ouders en school

Uw kind gaat gemiddeld 25 uur per week naar school. De overige 143 uur bent u als ouder en opvoeder bezig met uw kind. Ouders en school hebben elkaar nodig om uw kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Samenwijs Torenlei is een toegankelijke school die grote waarde hecht aan deze samenwerking. Daarom organiseren we elke maand 10 minuten gesprekken. Op Samenwijs Torenlei is een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. Vele ouders dragen hun steentje bij tijdens activiteiten in de klas of de school. Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Het bevordert de schoolprestaties, de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en het welbevinden van leerlingen. Een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders is hierbij cruciaal. Deze draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan en bevordert daarmee het werkplezier van leraren én het vertrouwen van ouders in de school.

Waarom lezen belangrijk is op Torenlei

Torenlei beschikt over een uitgebreide bibliotheek en een gezellige leeshoek. In alle groepen wordt de dag begonnen met 15 minuten lezen. Torenlei besteedt veel aandacht aan lezen omdat uit onderzoek blijkt dat 15 minuten (voor)lezen per dag aanzienlijk bijdraagt aan de taalontwikkeling van een kind. Een kind hoort bij 15 minuten lezen per dag ruim een miljoen woorden per jaar. Het maakt niet uit of ouders hebben doorgeleerd, welk beroep ze uitoefenen of hoe hoog hun inkomen is. Als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder boeken. Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur.

Wist u dat:

  • Een kind dat een kwartier per dag leest of wordt voorgelezen, maar liefst 1.000 nieuwe woorden leert in een jaar?
  • Kinderen die niet vrij lezen, gemiddeld 600 nieuwe woorden leren per jaar?
  • De Nederlandse taal uit zo’n 80.000 woorden bestaat?
  • De gemiddelde mens met een snelheid van 250 woorden per minuut leest?
  • De hoogste leessnelheid ooit gemeten 3850 woorden per minuut is?
  • Lezen kinderen nieuwsgieriger en sociaal actiever maakt?
  • Kinderen 95% van de woorden in een tekst moeten kennen om de tekst te kunnen begrijpen?
  • Kinderen die lezen langer naar school gaan, ongeacht sociaal milieu, inkomen of cultuur?
  • Lezen naast goed voor je taalontwikkeling ook enorm leuk en spannend is?

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8:30 – 12:00 uur 13:15 – 15:15 uur

Woensdag:
8:30 – 12:15 uur ’s middags vrij

Uitzonderingen:
· groep 1: elke vrijdag de gehele dag vrij
· voor groep 2: zeventien vrije vrijdagen. (zie vakantierooster en schoolkalender);