Onze locatie

In 2019 namen we onze intrek in het nieuwe schoolgebouw, de voormalige Heilige Adrianuskerk. Deze kerk is van oorsprong een neogotische kerk. De kerk in zijn huidige vorm is gebouwd in 1937 en dankte zijn naam aan de Heilige Adrianus van Hilvarenbeek. De kerk is volledig omgebouwd tot Samenwijs-accommodatie met Kinderopvang en Onderwijs onder één dak.

Hoe werken wij op Torenlei?

Torenlei heeft ieder schooljaar ongeveer tussen de 80 tot 90 leerlingen, verdeeld over vier combinatiegroepen. In de onderbouwgroepen wordt regelmatig samengewerkt met de kinderen in de Opvang. Zij werken samen aan dezelfde thema's.

In de groepen 3 t/m 8 ligt de nadruk op de basisvakken Rekenen, Taal, Spelling en Lezen in de ochtenden. 's Middags is er tijd voor de wereldoriënterende en creatieve vakken. Elke woensdag krijgen de kinderen muziekles van onze vaste muziekdocent.

De lessen bewegingsonderwijs worden twee keer per week verzorgd door een gymdocent. In groep 1-2 worden deze lessen gegeven door de eigen leerkracht. We maken hiervoor gebruik van de gymzaal van de gemeente Esbeek.

Torenlei is een KiVaschool; KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

Gezonde School

Torenlei bezit de themacertificaten op de volgende onderdelen:

* Bewegen en Sport
* Welbevinden

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8:30- 14.30

Woensdag:
8:30 – 12:30 uur ’s middags vrij

Uitzonderingen:
· groep 1: elke vrijdag de gehele dag vrij

Onze directeur staat geregistreerd in het RDO (register directeur onderwijs).