BESTUUR STICHTING SAMENWIJS

Samenwijs Torenlei behoort met vijf andere basisscholen bij “Stichting Samenwijs”, stichting voor katholiek onderwijs in de gemeente Hilvarenbeek. Het bestuur van deze stichting is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op onze school. Dat betekent dat het bestuur het heel belangrijk vindt, dat alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs op katholieke grondslag krijgen. “Stichting Samenwijs” omschrijft goed onderwijs, als onderwijs dat de kinderen kansen biedt om al hun talenten volledig te ontplooien; daarbij moet er natuurlijk wel rekening gehouden worden met de verschillen tussen kinderen, ieder kind is anders, ieder kind is uniek!

Centraal daarbij staat het motto:
SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN, SAMENWIJS

Het gaat daarbij om samenwerking tussen directeuren, begeleiders en leerkrachten van verschillende scholen, maar dat niet alleen. Het is veel ruimer:
Samen: staat voor leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur, maar ook externe instanties als peuterspeelzaal, kinderopvang, maatschappelijke en culturele instellingen, speciaal en voortgezet onderwijs en andere instellingen, die invloed uitoefenen op het basisonderwijs

Leren: geldt niet alleen voor leerlingen: in een lerende organisatie wordt geleerd op alle niveaus: leerlingen, leerkrachten, studenten, directies, bestuur.

Werken: veronderstelt een doel: een goede onderwijskwaliteit gerealiseerd in een positief pedagogisch klimaat. Hard werken in een fijne sfeer!

Samen wijs: resultaten kunnen verbeterd worden als we de krachten bundelen zowel op schoolniveau en op stichtingsniveau als met externe partners. Het kind centraal stellen en streven naar een doorgaande ontwikkeling voor alle kinderen. Dat betekent afstemming op elkaar wat betreft de werkwijze en het pedagogisch klimaat.

Ons doel is het verzorgen van 7 integrale kind centra in de gemeeente Hilvarenbeek. In elk IKC werken onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal nauw samen om te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Op deze manier kunnen kinderen doorstromen binnen de Samenwijs accommodatie zonder kunstmatige drempels. Een 4-jarige gaat niet naar een hele nieuwe situatie, maar naar de juf van groep 1-2 in het volgende lokaal, die hij of zij al lang kent. Zoals onze Samenwijsvisie voorstaat: niet de instelling, maar HET KIND STAAT CENTRAAL!

Wanneer u vragen heeft aan het bestuur, kunt u zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur, Marieke van der Meulen. Bereikbaar via het mailadres: 
m.vandermeulen@stichtingsamenwijs.nl