Kinderopvang bij Samenwijscentrum Torenlei

Locatie Torenlei is een Samenwijscentrum waar kinderen de ruimte krijgen om in eigen tempo hun wereld te vergroten. In de pedagogische benadering van de kinderen staat centraal dat het talent van ieder kind telt!
Opvang en onderwijs werken er samen aan dat kinderen daadwerkelijk hun talenten kunnen ontwikkelen!

Het kinderdagverblijf bestaat uit drie verschillende groepen en een mooie centrale ontmoetingsruimte! In de hal staat een grote ‘stamtafel’ waar wij graag gebruik van maken om u en de kinderen te ontvangen! Overdag is de hal voor de kinderen een prachtige ontmoetingsruimte om samen activiteiten te doen.

De gedachtegang is, dat kinderen behoefte hebben aan een rustige en stabiele basis met de mogelijkheid tot het vergroten van hun leefwereld naarmate ze ouder worden. Het is te vergelijken met de ontwikkeling thuis; eerst is de wereld in de box groot genoeg, maar als een kind kan kruipen wil het eerst de kamer en wat later ook de wereld achter de kamerdeur ontdekken.

De wereld van kinderen ouder dan 4 jaar wordt uitgebreid met de basisschool. Voor onze kinderen maken we deze overstap zo klein mogelijk. Dat kan doordat onze kinderen via een glazen wand de activiteiten van de basisschoolleerlingen kunnen volgen. Daarnaast is sprake van een goede samenwerking tussen het onderwijs en de opvang, geheel in overeenstemming met het Samenwijs principe dat 1+1 meer is dan 2. Oftewel: door een goede samenwerking kunnen onderwijs en opvang samen de kinderen méér bieden dan ieder afzonderlijk zou kunnen.

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum
Torenlei.
Afspraak maken!